Me tuemme Katjaa

Autio
Grekelä
Isokoski
jarvenpaa
Kinare
kyllonen
Lehmusketo
Lindell
Mustajärvi
Niemi
Peltokangas
Seppänen
Siuvatti
Taavela
Valpas
Virta

Kannatan Katjaa eduskuntavaaleissa. Hän tuntee oikeasti pienituloisen arjen sekä työelämän ongelmat. Katjalla on myös rohkeutta tuoda ne esiin ja esittää parannuksia.
Li Andersson
Vasemmistonuorten puheenjohtaja


Katja ottaa asioista taustat selville ja osaa kertoa ne lyhyesti ja ytimekkäästi ihmisille.
Aija Autio
Lähihoitaja, opiskelija ja äiti, Ylivieska


Pamilaiset arvostavat Katjan rohkeutta ja sitkeyttä nostaa eturintamassa esille työelämän epäkohtia, esittää ja etsiä parannuksia niihin. PAMin edustajistossa Katjan puheenvuoroja on oikein odotettu, koska niissä on aina väkevää asiaa.
Paula Grekelä
aluepäällikkö, Oulu


Olen tutustunut Katjaan Palvelualojen ammattiliiton edustajiston kokouksissa. Katja on tuonut kokouksissa esiin työelämän epäkohtia ja puhunut pienituloisten puolesta. Hänestä on välittynyt aito huoli heikommassa asemassa olevien ihmisten puolesta. Olin todella onnellinen Katjan noustessa eduskuntaan, kun erittäin pätevä Merja Kyllönen siirtyi Euroopan parlamenttiin ja tilalle nousi toinen pätevä nainen. Eduskunnassa tarvitaan kansanedustajia jotka saavat suunsa auki ja työskentelevät sydämellään paremman ja oikeudenmukaisemman Suomen hyväksi. Katjaan voi luottaa ja hän ei jää seinäruusuksi eduskunnassa vaan saa äänensä kuuluviin. Sinun äänesi on Katja Hänninen.
Sauli isokoski
Palvelualojen ammattiliiton PAMin edustajiston 2. varapuheenjohtaja


Suosittelen lämpimästi antamaan äänen Katjalle, lapsiperheen äidille, matalapalkkatyötä tehneelle, Oulaisten synnytysosaston puolestapuhujalle, joka ei unohda työttömienkään hätää.
Helvi Järvenpää
toiminnanjohtaja, HaapavesiTuen Katjaa koska hän on ajanut eduskunnassa kehysriihessä päätettyjen sosiaalisen tukien leikkaamisen perumista. Hän on tavallinen perheen äiti ja ymmärtää alle keskituloisten perheellisten ongelmia nyky-Suomessa. Minusta tärkeitä asioita ovat sosiaalinen tasa-arvoisuus ja kaikkien ihmisten oikeus tuettuun toimeentuloon. Katja Hänninen taistelee näiden asioiden puolesta.
Toni Kettukangas
teatteri-ilmaisun ohjaaja, Raahe


Katja Hänninen on erittäin tarmokas, pystyvä ja rohkea, nyt jo kokemustakin omaava kansanedustaja, jolla on arvot ja näkemykset asioista kohdallaan. En tunne enkä voi kuvitella ketään parempaa ihmistä tavallisen kansan edustajaksi, sillä hänellä on myös kykyä ratkoa kansakunnalle suuria asioita ja ongelmia. Näistä syistä tuen ja suosittelen voimakkaasti Katjan uudelleenvalintaa, niin kuin erittäin moni muukin, ja näistä syistä myös oma osastoni on Katjan takana, niin kuin on moni muukin osasto. Oulun eteläisen alueella on vielä lisäksi painava alueellinenkin syy Katjan äänestämiseen, että alueen oma pystyvä kansanedustaja saa jatkaa. Äänestä siis sinäkin Katjaa!
Eero Kinare
Kaupunginvaltuutettu, Himangan vasemmiston puheenjohtaja, Kalajoki


Oikeiston vaatiessa aktiivisesti työttömyys- ja eläkekorvausten huonontamista, kannattaa äänestää vasemmistoa, joka on ainoa puolue puolustamassa näiden ihmisten etuja ja oikeuksia. Minusta Katja Hänninen on oikea henkilö tähän tehtävään. Hän on niitä harvoja politikkoja, jotka ovat tehneet normaalia käytännön työtä ennen eduskuntaa. Työ on tärkeä kokemus. Tunnen hänet valtuustovuosilta ja tiedän, että hän on vilpittömästi tavallisten ihmisten asioilla. Hän on aktiivinen puolustamaan normaalien ihmisten elintasoa ja oikeuksia. Hän ei ole miljonäärien asialla. Hän on tavallisen ihmisen asialla.
Ilkka Koskela
Raahe


Katja on tolokku nainen, joka tuntee tavallisen ihmisen arjen. Eduskunnassa hän on osoittanut pitävänsä asioissa heikompien puolta. Rahan valta näyttää aina saavan puolestapuhujansa, joten nyt on aika kansalaisten äänestää arjen ja kansalaisten edustajat eduskuntaan.
Merja Kyllönen
europarlamentaarikko


Kansanedustajaehdokkaani Katja Hänninen on lyhyessä ajassa osittanut tuntevansa lasiperheiden, vanhusten ja muiden heikompiosaisten arjen. Hän jatkaa alueemme entisten kansanedustajien Urpilaisen, Kinnunen, Vähäkankaan ja Valppaan linjakasta työtä. Siksi kehoitan meitä kaikkia äänestämään häntä.
Viljo Lehmusketo
sosiaalineuvos, Raahe


Eduskunnassa tarvitaan Katjan kaltaisia tavallisia ihmisiä, joilta arkielämä ja kohtuus ei ole unohtunut päättäjänä ollessakaan.
Armi Lindell
sairaanhoitaja, psykoterapeutti, Uudenmaan vasemmiston puheenjohtaja


Viime vuonna Merja lähti Brysseliin ja sen myötä Katja nousi eduskuntaan. Kumpikin pohjoisen tyär haluaa puolustaa vähäosaisia niin Suomessa kuin Euroopassa. Katjan aherrusta seurattuani voin sanoa, että ei Merja huonoa jatkajaa työlleen saanut.
Markus Mustajärvi
kansanedustaja, Kemijärvi


Annan täyden tukeni Katjan uudelleenvalinnalle eduskuntaan. Peräänantamaton luonne ja asioihin paneutuminen tekee Katjasta hyvän kansanedustajan.
Kauko Niemi
Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja


Eduskunnassa työskennellessä olen huomannut, kuinka tärkeä oman alueen kansanedustaja on tiedonkulun ja vaikuttamisen kannalta. Katjassa vaikutuksen tekee ahkeruus ja into perehtyä käsiteltäviin asioihin. Hän näkee asiat Raahen seudun, Oulun Eteläisen ja koko Pohjois-Suomen kannalta. Äänestän Katjaa.
Niko Peltokangas
kaupunginvaltuutettu, kansanedustajan avustaja, Raahe


Toivotan Katjalle tulevassa eduskunnassa sisua ja peräänantamattomuutta taistojen tiellä oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta erittäin vaikeissa oloissa!
Esko Seppänen
kirjailija, entinen parlamentaarikko


Olen Katjan valinnan takana. Hän on Raahen alueen, lasten ja perheiden asiantuntija. Valtuustossa olen nähnyt, kuinka Katja perehtyy asioihin ja tekee nopeasti päätöksiä.
Asser Siuvatti
Raahe


Arvostan Katjan kykyä tarttua olennaisiin asioihin ja tuoda ne selkeästi esille. Suomalaisen arjen tuntijoita ja tietoa siitä kaivataan kipeästi lisää eduskuntaan. Katja on eri hyvä valinta viemään tätä tietoa eteenpäin.
Irma Taavela
insinööri, merkonomi, Hämeen Vasemmistoliiton puheenjohtaja


Katja on hyvä jatkaja Raahen seudun vasemmistokansanedustajien pitkälle perinteelle. Hän on saanut luottamuksen monissa vaaleissa ja näyttänyt osaamisensa kunnallispolitiikassa.
Unto Valpas
Raahe


Katja on aktiivinen, rohkea ja asioihin paneutuva kansanedustaja, joka on vasta päässyt työnsä alkuun. Hänenlaisiaan tarvitaan eduskunnassa ehdottomasti jatkossakin. Katja on perheenäiti, jolla on monipuolista kokemusta niistä arjen haasteista, joita eduskuntatasolla on parannettava, jos haluamme säilyttää suomalaisen hyvinvointivaltiomallin. Katja huolehtii pienemmistä ja heikommista. Hänellä on suuri avara sydän ja sellaista pokkaa, jonka avulla pärjää politiikan raskaammassakin sarjassa. Sari Virta os. Rajaniemi ylitarkastaja, kunnanvaltuutettu, Vihti/oulainen


Alla oleva tukijalista on päivitetty 12.4. ja lisää on tulossa! Ilmoittaudu tukijaksi täällä!

Alpo Akolahti
Eino Erikkilä
Esa Hakkarainen
Harri Hakkarainen
Iiris Hakkarainen

Paula Hakkarainen
Jouni Hakkarainen
Esa Halmetoja
Kalevi Hammar
Ulla Haverinen
Paula Heikkilä
Risto Heinonen
Ritva Heiskanen
Raimo Heiskanen
Raimo Hietamäki
Kauno Hiltunen
Maire Hiltunen

Mari Himanka
Antero Holappa
Ari Honkala
Esa Hovila
Kauko Hukka

Esko Huotari
Kari Hyytiäinen
Tarja Intonen
Aune Jokela
Simo Jokela
Ulla Juusola
Sirkka Kankaala
Toni Kettukangas
Anna Kontula
Eero Kinare
Raili Kinare
Esa Kinare
Salme Knuutila
Katariina Koski
Juha Kovalainen
Marjatta Kovalainen
Suvi Kuorilehto
Kaisu Kääntä
Mikko Kääntä
Joni Lackström

Oili Laulumaa
Ismo Laulumaa
Eeva Lauri
Reijo Lauttanen
Antti Lehtinen
Esko Lehtola
Ritva Lukkari
Antero Martinmäki
Ritva Martinmäki
Olavi Mathlin
Aino Mattila
Antti Mattila
Eino Mattila
Jorma Mattila

Kaarina Mattila
Marjatta Mattila
Martti Mattila
Anneli Merikanto

Anton Meriläinen
Piia Mikkola
Anneli Mylly
Aimo Mylly
Ari Mylly
Kyllikki Mylly
Anna-Liisa Niemelä
Antti Nordström
Antti Nordström
Kyösti Nuutinen
Marja Nybacka
Niilo Ojala
Tarja Ollanketo

Rauni Orava
Esko Orava
Osmo Paananen
Arja Paananen
Paavo Paju

Milka Peltokangas
Niko Peltokangas
Anneli Rajaniemi
Aarno Rajaniemi
Pirkko Rautio
Mari Redkin
Matti Roukala
Tuula Saariaho
Teuvo Salli
Markku Salmu
Tuomo Santala
Anja Sarajärvi
Pentti Saralampi
Marjatta Sarpola
Markku Siuvatti

Olli Simonen
Liisa Simonen
Jari Sipi
Asser Siuvatti
Markku Siuvatti
Pertti Somero
Sulo Somero
Tuula Taskila

Ilmari Tikkanen
Juha Tuliniemi
Jenni Tuliniemi
Armi Tuominen

Rami Tuominen
Tenho Tuominen

Irma Tähjänjoki
Tauno Tömisevä
Rauni Tömisevä
Matti Törmäkangas

Veera Törmäkangas
Pauliina Ukonmurto
Eero Uunila
Maarit Uunila

Jouko Vasankari
Elle Viitamäki
Anja Vikman
Urho Virnes
Erkki Vähärautio
Pirkko Vähärautio
Pentti Yli-Parkas
Seija Yli-Parkas