Blogi

24.3.2023

Oulun nuorisopsykiatrian tilanne: ”Lapsen oikeudet vakavasti vaarantuneet”

Olen järkyttynyt uutisista, joiden mukaan Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian osastolla epäillään potilasturvallisuuden vaarantuneen. Viranomainen on tehnyt osastolle yllätystarkastuksen kanteluiden ja epäkohtailmoitusten perusteella. Aluehallintovirasto selvittää edelleen asiaa.

Lapsen oikeudet ovat kyllä vakavasti vaarantuneet, jos alaikäisiä tosiaan on otettu tahdosta riippumattomaan hoitoon aikuisten psykiatriselle osastolle. Tämä on siis johtunut siitä, että potilaita on ollut nuorisopsykiatrian puolella niin paljon, että vuoteet ja patjat ovat loppuneet.

Vasemmistoliitto julkaisi juuri mielenterveyspoliittiset linjaukset, joissa nostetaan esiin niin lasten ja nuorten palveluiden riittämättömyys kuin psykiatrisen osastohoidon vaikea tilannekin. Vakavasti psyykkisesti sairaiden hoidossa on viime vuosikymmeninä pyritty siirtymään sairaalahoidosta avohoitoon. Tämän kehityssuunnan taustalla on ollut tärkeä ajatus vakavasti sairaiden ihmisoikeuksien ja osallisuuden vahvistamisesta sekä hoidon laadun parantamisesta. Valitettavasti avohoitoa ei kuitenkaan ole samalla vahvistettu, kehitetty ja resursoitu tarpeeksi.

Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka on ohjelmissaan kunnolla nostanut esiin psykiatrisen osastohoidon riittämättömyyden. Psykiatristen osastohoitopaikkojen määrä on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana peräti 40 prosenttia eikä lasku näytä pysähtyvän. Osastopaikkojen vähentämisessä on alueellista vaihtelua. Todella ongelmallista on, että vähentäminen on tehty ilman kunnon julkista keskustelua ja vaikutusarviointia.

Vasemmistoliiton mukaan psykiatrisen osastohoidon vähentämisen vaikutuksista onkin tehtävä kattava analyysi. Paikkojen riittävyys tulee turvata ja niitä tulee lisätä jatkuvan alasajon sijasta. Kaikkia ongelmia ei voida hoitaa avohoidossa ja toistuvia osastojaksoja tarvitsevien hoito tulee turvata koko maassa.

Psykiatristen osastopaikkojen vähenemisen seurauksena ihmiset pääsevät osastolle entistä huonokuntoisempina ja heidät myös kotiutetaan sairaalapaikkapulan vuoksi huonokuntoisina liian lyhyiden sairaalajaksojen jälkeen. Tämä kuormittaa ja pahimmillaan sairastuttaa myös psyykkisesti sairaan lähipiiriä.

Vasemmistoliiton mukaan myös perustason mielenterveyspalveluita on vahvistettava, varmistettava toimivat hoitoketjut sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö, jotta yksikään lapsi ja nuori ei jää palveluissa väliinputoajaksi.