Blogi

20.3.2023

Äänesi on tärkeä, äänestä!

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tällä viikolla. Tilastokeskuksen mukaan viime eduskuntavaaleissa 2019 äänestysprosentti oli 72,1 prosenttia. Hienoa oli, että se nousi kahdella edellisistä vaaleista. Toivon todella, että tämä kehitys jatkuu näissä vaaleissa.

Tilastokeskuksen vaalitilastoja tarkasteltaessa esiin tulee monta selkeää trendiä. Naiset äänestävät miehiä innokkaammin koko maassa. Ero miesten ja naisten äänestysprosentissa oli vuonna 2019 2,9 prosenttia. Lisäksi äänestysinnokkuuteen vaikuttaa vahvasti koulutustaso. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden äänestysprosentti oli 19,7 prosenttiyksikköä kaikkia ja 33,2 prosenttiyksikköä pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneita äänioikeutettuja suurempi.

Tämä varmasti näkyy myös siinä, ketkä loppujen lopuksi Arkadianmäelle pääsevät. Olen ylpeä omasta eduskuntaryhmästäni senkin takia, että kansanedustajiemme taustat ovat moninaiset. Ryhmästämme löytyy niin akateemisia maistereita ja tohtoreitakin, mutta myös esimerkiksi rakennusmies, lähihoitaja ja puutarhuri. Oma tieni nuorena äitinä ja kaupan myyjänä kansanedustajaksi on myös sellainen, joka ei ehkä ole ihan tyypillisin.  Joka tapauksessa on tärkeää, että kansanedustajien taustat ovat moninaisia aivan niin kuin äänestäjienkin. Ja tässä toki on äänioikeutetuilla suuri valta vaikuttaa.

Myös raha ratkaisee tällä hetkellä liikaa. Jos näet jonkun ehdokkaan mainoksen joka paikassa, mutta toisen et, se ei kerro mitään näiden ehdokkaiden aktiivisuudesta, vaan kampanjan rahoituksesta. Mainostaminen maksaa ja siihen ehdokkailla on hyvin erilaiset taloudelliset mahdollisuudet. Kampanjakatto onkin hyvin perusteltu vaatimus, jotta kukaan ehdokas ei saa liikaa etumatkaa rahan takia. Kampanjat maksavat nykyään useimmilta läpimenijöiltä kymmeniä tuhansia euroja ja on itsestään selvää, että monella ehdokkaalla ei ole mahdollisuuksia tällaisiin taloudellisiin panostuksiin ja riskeihin.

Yksi näiden vaalien äänestämiseen liittyvä keskustelu käydään strategisen äänestämisen ympärillä. Pitääkö näissä vaaleissa äänestää pääministeripuoluetta? Suuret puolueet haluavat luonnollisesti saada mahdollisimman paljon ääniä ja houkutella ihmisiä tähän. Näen, että on tärkeä äänestää arvojensa mukaan ja itselle parasta, ei toiseksi parasta vaihtoehtoa. Poliittisilla voimasuhteilla on niin eduskunnassa kuin hallituksessakin suuri merkitys. Kun esimerkiksi hallitusohjelmasta käydään neuvotteluita, kaikilla neuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on valtaa ja merkitystä, ei vain pääministeripuolueella. On hyvä muistaa sekin, että koko eduskunta säätää lakeja ja puolueiden voimasuhteet vaikuttavat eduskunnassa myös tärkeässä valiokuntatyössä.

On tärkeää, että me kaikki käytämme ääntämme.