Blogi

12.12.2022

Diabetesta sairastavien lasten yhdenvertaisuutta parannettava kouluissa

Toimin eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtajana ja jätän yhdessä verkoston varapuheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttisen kanssa hallitukselle kirjallisen kysymyksen diabetesta sairastavien lasten omahoidon tuesta kouluissa. Maassamme noin 500 lasta sairastuu tyypin 1 diabetekseen vuosittain, ja noin 4000 alle 16-vuotiaita lasta sairastaa diabetesta.

Jotta diabetesta sairastavat lapset voivat osallistua perusopetukseen, diabeteksen hoidon on onnistuttava ja tähän lapset tarvitsevat aina aikuisen tukea.  

Lainsäädäntö tukee diabetesta sairastavien lasten oikeutta omahoidon tukeen. Kuitenkaan diabetesta sairastavien lasten yhdenvertaisuus ei aina toteudu. Käytännössä lapset eivät aina saa tarvitsemaansa tukea, tai tuen järjestyminen on kohtuuttomien ponnistelujen ja lasten vanhempien väsymättömän taistelun tulos.

Usein kyse on tiedon tai osaamisen puutteesta, mikä heijastuu resurssipulana. Vastuiden jakautuminen, opetustoimen ja terveydenhuollon välinen työnjako ja prosessit omahoidon tuen järjestämiseksi ovat usein epäselviä.

Asia on nyt erityisen ajankohtainen myös sen vuoksi, että hyvinvointialueet aloittavat vuoden 2023 alussa. Nyt on siis entistä suurempi tarve, mutta myös mahdollisuus, luoda ja päivittää kouluterveydenhuollon ja opetustoimen yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.

Olennaista olisi luoda selkeät ja suunnitelmalliset prosessit omahoidon tuen ja lääkehoidon toteuttamiseksi, joilla lasten yhdenvertaisuus taataan joka koulussa sekä lisätä tietoa diabeteksesta.

Kysymme hallitukselta, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä diabetesta sairastavien lasten yhdenvertaisuuden parantamiseksi kouluissa ja millä toimilla hallitus tukee hyvinvointialueiden ja kuntien välistä yhteistyötä pitkäaikaissairaiden lasten koulunkäynnin edellyttämien toimien ja prosessien valmistelussa.