Blogi

31.8.2022

Sähkön ylihinnoitteluun puututtava

Jätin eduskunnassa toimenpidealoitteen sähkön hinnannousun rajoittamiseksi ja Energiaviraston hintavalvonnan ulottamiseksi kaikkiin energiayhtiöihin

Saan päivittäin lukuisia huolestuneita yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat nyt epävarmojen markkinoiden ja rajusti vaihtelevan pörssisähkön armoilla. 

Aito pelko oman kodin menettämisestä ja taloudellisesta konkurssista on hiipinyt perheiden arkeen. Tilannetta pahentaa se, että sähkön lisäksi myös muiden välttämättömien kulutushyödykkeiden kuten ruoan, lääkkeiden ja polttoaineiden hinnat ovat nousussa.

Vaadin toimenpidealoitteessani, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin Energiaviraston mandaatin laajentamiseksi koskemaan kaikkien energiayhtiöiden tuoton kohtuullisuuden valvontaa. Tällä hetkellä Energiavirasto valvoo sähkönsiirtoyhtiöiden voiton kohtuullisuutta.

Esimerkiksi Britanniassa valvontaviranomainen voi määrätä tutkintoja, velvoitteita ja sakkoja, mikäli yhtiöiden toiminnassa on ongelmia. Nyt hintojen noustessa on korkea aika päivittää Suomen lainsäädäntö valvonnan suhteen.

Tiedämme, että monet energiayhtiöt tekevät ylisuuria voittoja.

Uudistuksen yhteydessä kohtuullisen voiton määrittelyn kriteerit tulee tarkistaa ja varmistaa, että ne ovat kuluttajan kannalta edulliset. Tällä hetkellä kohtuullisen voiton rajat on asetettu niin korkealle, että harva yhtiö törmää niihin, vaikka monet tekevät suuriakin voittoja.

Energia on perustarve ja vasemmistoliiton periaatteisiin kuuluu, ettei perustarpeiden tyydyttämistä voi jättää markkinoiden varaan. Vasemmistoliitosta on ehdotettu energiayhtiöiden ylisuurten voittojen verotusta, korkeiden hintojen kompensointia hintojen noususta eniten kärsiville ja sähkön hintakattoa. Toimiva hintakatto tulee toteuttaa EU:n tasolla.

Pidemmän aikavälin tavoitteina tulee olla uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin voimakas kasvattaminen samalla kun kotitalouksien mahdollisuuksia sähköomavaraisuuteen vahvistetaan. Sen lisäksi julkisen sektorin roolia sähkönsiirrossa- ja tuotannossa on lisättävä.

Vasemmistoliiton linja on, että luonnolliset monopolit on paras pitää julkisessa hallinnassa ja monia perustarpeita kannattaa myös tuottaa julkisesti.

Sähköverkot tulee ostaa takaisin Suomen valtiolle ja myös energiantuotantoa on hyvä hoitaa osittain julkisesti. Tämä lisää toimintamahdollisuuksia erilaisissa kriisitilanteissa ja on myös huoltovarmuuden kannalta tärkeää.