Blogi

22.6.2022

Nyt on pidettävä huoli pienituloisista

60 prosenttia suomalaisista on ainakin jonkin verran huolissaan Ukrainan sodan vaikutuksista omaan taloudelliseen tilanteeseen. Tämä selvisi juuri Tilastokeskuksen tekemästä Kansalaispulssi-kyselystä. Saman kyselyn mukaan hintojen nousu vaikuttaa jo vahvasti suomalaisten arkisiin valintoihin. Ihmisten huoli ei ole mikään ihme, sillä ruuan, sähkön ja polttoaineen hinnat ovat nousseet nopeasti, eikä nousu näytä ainakaan ihan heti laantuvan.

Nyt on jo kuulunut neuvoja siitä, että meidän kaikkien on vaan tingittävä omasta elintasostamme. Tämä on aivan turha neuvo ihmisille, jotka elävät jo valmiiksi hyvin niukasti. Heillä ei enää ole mitään, mistä tinkiä. Onkin selvää, että kun arjessa aivan välttämättömien asioiden hinta nousee, se kolahtaa erityisesti pienituloisiin

Nyt on vihdoin aika puhua riittävästä toimeentulosta ihmisoikeuskysymyksenä. Sekä Suomen perustuslaki että kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat Suomea turvaamaan riittävän toimeentulon kaikille. Riittävä toimeentulo ei nouse Suomessa tarpeeksi vahvasti esiin ihmisoikeuskysymyksenä, vaikka olemme saaneet useasti moitteita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia valvovilta tahoilta perusturvan liian alhaisesta tasosta. Tämä on siis ollut tilanne jo ennen kriisien täyttämää 2020-lukua, eikä tämä aika ainakaan helpota tilannetta.

Onneksi toimia pienituloisten aseman parantamiseksi on jo tullut. Vasemmistoliiton vaatimuksesta hallitus on päättänyt esimerkiksi ylimääräisestä indeksikorotuksesta, joka koskee eräitä kansaneläkeindeksiin sidottuja sosiaaliturvaetuuksia. Vasemmistoliitto lähtee myös siitä, että elinkustannusten nousua ja vaikutuksia eri ihmisryhmiin on seurattava tarkkaan ja mahdollisiin lisätoimiin on varauduttava eri sektoreilla.

Minun on helppo yhtyä myös puoluetoverini Pia Lohikosken vaatimuksiin siitä, että indeksitarkastuksia on jatkossa tehtävä useamman kerran vuodessa ja että lapsilisät tulee sitoa indeksiin. Olen itse tehnyt eduskunnassa lakialoitteita lapsilisien kehittämisestä. Yhdessä tavoitteena on, että lapsilisää maksetaan sen kuukauden loppuun asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Toisessa vaadin lain muuttamista niin, että lapsilisää ei oteta tulona huomioon toimeentulotukea haettaessa.

Kriisistä kriisin kulkeva 2020-luku on tehnyt entistä selvemmäksi sen, että sosiaaliturvajärjestelmämme tarvitsee suuren remontin. Yksi tärkeimmistä uudistuksista on riittävä perustulo. Tämän eteen vasemmisto jatkaa työtä.