Blogi

4.5.2022

Kansallisen lapsistrategian saatava riittävät ja pysyvät resurssit

Olen eduskunnan Lasten puolesta -ryhmän puheenjohtaja. Jätämme yhdessä kolmen muun eduskunnan lapsia käsittelevän ryhmän, eli Monimuotoiset perheet -ryhmän, turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän sekä adoptioryhmän kanssa hallitukselle kirjallisen kysymyksen kansallisen lapsistrategian pysyvien resurssien takaamisesta.

On hienoa, että olemme vihdoin saaneet Suomeen kansallisen lapsistrategian ja sille myös ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman. Yli hallituskausien ulottuva saumattomasti jatkuva työ lapsen oikeuksien takaamiseksi ei kuitenkaan onnistu, ellei lapsistrategialle taata riittäviä ja pysyviä resursseja.

Parlamentaarisen komitean valmistelema kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021 ja sen toimeenpanosuunnitelma lokakuussa 2021. Lapsistrategian pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka on kansainvälinen ihmisoikeussopimus. Se on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodesta 1991.

Kansallisen lapsistrategian jatkuvuuden turvaamiseksi Suomeen on perustettava kansallisen lapsistrategian yksikkö, jolle on annettava riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit. Tätä ovat edellyttäneet niin lapsistrategian luonut parlamentaarinen komitea kuin sen seurantaryhmäkin.

Yli hallituskausien tehtävä kansallinen lapsistrategia mahdollistaa kestävän, pitkäjänteisen ja johdonmukaisen lapsi- ja perhepolitiikan toteuttamisen Suomessa. 2020-luvun kriisiajassa on valtavasti lapsipolitiikan kysymyksiä, kuten mielenterveyspalveluiden ja lastensuojelun kuormitus, joita on kehitettävä pitkällä aikavälillä yli hallituskausien.

Kirjallisessa kysymyksessämme kysymme, miten kansalliselle lapsistrategialle taataan pysyvät ja riittävät resurssit, jotta yli hallituskausien ulottuva työ taataan, lapsistrategian yksikkö voidaan perustaa ja työ voi näin olla pitkäjänteistä ja kestävää.  

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmää vetää vihreiden Mirka Soinikoski, turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmää vihreiden Sofia Virta ja adoptioryhmää kokoomuksen Saara-Sofia Sirén.