Blogi

14.12.2021

Vasemmistoliitto on voittanut hallituksessa jo tärkeimmät tavoitteensa: sote-, perhevapaa- ja oppivelvollisuusuudistuksen

Pidin tänään eduskunnassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron, kun asialistalla oli ensi vuoden budjetin palautekeskustelu. Puheeni tässä kokonaisuudessaan.

Arvoisa puhemies,

Meille vasemmistoliitossa on tärkeää, että pandemiasta huolimatta pidämme kaikki mukana. On hienoa, että tämä hallitus tekee monta isoa tasa-arvouudistusta, jotka parantavat konkreettisesti ihmisten arkea.

Ensi vuoden budjetissa näkyy panostuksia esimerkiksi sote-uudistukseen, perhevapaauudistukseen ja oppivelvollisuusuudistukseen. Olenkin iloinen, että nyt panostetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseen. Näin aidossa hyvinvointivaltiossa toimitaan.

Arvoisa puhemies,

Kun tarkastelemme opposition varjobudjetteja voimme huomata, että sillä todellakin on väliä ketkä hallituksessa istuvat.

Kriisin jälkimainingeissa kokoomus haluaa leikata köyhimpien toimeentuloturvasta, työttömyysturvasta ja asumistuesta.

Perussuomalaiset repisivät edelleen kaikki säästönsä maahanmuutosta leikkaamisen taikaseinästä.

Kristillisdemokraatit asemoituvat jonnekin edellisten välimaastoon.

Me olemme edellisissä kriiseissä ja lamoissa nähneet mihin niiden hoitaminen talouden hevosenkuureilla johtaa. Itse muistan tämän 90-luvun laman teininä hyvin.

Sosiaaliset ongelmat ja työttömyys pitkittyvät, ja koko talous sakkaa.

Sen sijaan nykyisen hallituksen kriisinhoidon seurauksena työllisyysluvut ovat kaikkien aikojen huippulukemissa, vaihtotase paranee, velkasuhde pienenee ja BKT on ylittänyt koronakriisiä edeltäneen tason.

Arvoisa puhemies,

Vaikka vasemmistoliitto on monin paikoin tyytyväinen hallitusyhteistyöhön ja kriisinhoitoon, on selvää, että vaikeitakin kompromisseja joudutaan tekemään.

Kalliille hävittäjähankinnoille olisi ollut vaihtoehtoja, heikoimmassa asemassa olevien asemaa tulisi edelleen vahvistaa ja oikeudenmukainen vihreä siirtymä tarvitsee lisää resursseja.

Me haluamme kestävän julkisen talouden lisäksi turvata vaurauden oikeudenmukaisemman jakautumisen tulevaisuudessa.

Ensi vuoden budjetissakin otetaan hyviä askeleita kohti oikeudenmukaisempaa verotusta.

On arvovalinta, että verovälttelyyn ja veronkiertoon puututaan.

Vaihtoehtobudjetissaan kokoomus peruisi arvonnousuveron, joka on superrikaiden verovälttelyyn puuttuva uudistus. Arvovalinta sekin.

Arvoisa puhemies,

Ilmastonmuutosta hallitus torjuu monin keinoin, muun muassa tukemalla uusiutuvan energian käyttöä, ja vähäpäästöistä liikkumista sekä lämmitystä.

Suomi on siis nyt matkalla maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi!

Oppivelvollisuuden laajentaminen puolestaan puuttuu syrjäytymiseen ja antaa kaikille oppivelvollisuuden piiriin tuleville paremmat eväät tulevaisuutta varten.

Maksuton toinen aste on historiallinen taloudellinen panostus teini-ikäisten lasten perheille. Perhevapaauudistus taas antaa lisää tukea monelle taloudellisesti vaikeaan pikkulapsivaiheeseen. Onneksi tämä hallitus ymmärtää, että molempia tarvitaan. Myös lapsibudjetoinnista voi olla ylpeä.

Sote-uudistusta on yritetty rakentaa vuosikausia. Vihdoinkin tämä hallitus tekee uudistuksen, jolla puututaan liian pitkään jatkuneeseen eriarvoistumiskehitykseen.

Uudistuksella vähennetään väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja varmistetaan yhdenvertaiset ja toimivat palvelut koko maassa. Meillä on edelleen paljon tehtävää, jotta mielenterveyspalvelut saadaan saavutettaviksi kaikille koko maassa ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa, myös opiskeluiden ja työelämän ulkopuolella eri syistä oleville.

Tärkeää on, että sote-palvelut suojellaan tuotannon yksityistämiseltä, palvelujen saatavuus paranee, ja rahoitus ottaa paremmin huomioon erilaiset tarpeet!

Hallituksen suurten tasa-arvoa lisäävien uudistusten lisäksi tehdään myös monia muita panostuksia taloudellisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten elämän.

Hallitus esimerkiksi vastaa ensi vuoden budjetissa voimakkaasti asumisen kallistumiseen. Olemme budjettiriihessä päättäneet nostaa kohtuuhintaisen asumisen korkotukivaltuuden kaikkien aikojen ennätystasolle, lähes kahteen miljardiin euroon.

Nyt päätetty taso mahdollistaa hallitusohjelman mukaisen, noin 10.000 uuden, kohtuuhintaisen kodin rakentamisen vuosittain.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistolaisena voin olla ensi vuoden budjettiin tyytyväinen. Siinä on otettu selkeä arvovalinta, jossa hyvinvointia jaetaan kaikille, ei vain harvoille. Kiitos!