Blogi

8.12.2021

Tasa-arvo sote-vaalien keskiöön

Vuosi 2021 alkaa kääntyä loppua kohti. Heti vuoden alussa 2022 käydään kuitenkin hyvin tärkeät alue-, eli sotevaalit. Niiden tulos määrittelee pitkälle sen, minkälainen arvomaailma ohjaa päätöksiä upouusilla hyvinvointialueilla. Ensimmäiset aluevaltuustojen päättäjät ovat avainasemassa monesta eri näkökulmasta. Yksi tärkeä näkökulma on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. 

Hyvinvointialueet tulevat olemaan paikallisesti suurimpia työantajia ja niille siirtyvistä työntekijöistä naisia on 84 prosenttia. Minkälaista työnantajapolitiikkaa hyvinvointialueilla tehdään, kohdistuu siis ennen kaikkea naisiin. Suomessa on tällä hetkellä sote-alan työvoimakriisi, ja sote-palveluiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Lisäksi korona on lisännyt sote-alan työntekijöiden kuormitusta entisestään. Nyt on vihdoinkin nähtävä sote-alan elintärkeys ja unohdettava oikeiston näkökulmat, joissa naisvaltainen, julkinen sektori nähdään lähinnä taakkana.

Jos saamme aluevaltuustoihin päättäjiä, jotka ottavat tasa-arvonäkökulman tosissaan, suuremmat ja vahvemmat työnantajaorganisaatiot antavat erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa tasa-arvoa. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistäminen, vakituiset työsuhteet ja vastentahtoiseen osa-aikatyöhön puuttuminen, ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet ja muut työssä jaksamista auttavat ratkaisut. Esimerkiksi sijaisjärjestelmää tulee kehittää, jotta turvataan henkilöstön riittävyys kaikissa tilanteissa. Jotta näin iso muutos saadaan kunnialla läpi, hyvien päättäjien lisäksi tarvitaan hyvää johtamiskulttuuria työpaikoilla. Sanomattakin on selvää, että oikeudenmukainen palkkaus on yksi suurimmista avaintekijöistä ammattitaitoisten ja sitoutuneiden työntekijöiden alalle saamisessa ja siellä pitämisessä.

Työntekijöiden aseman lisäksi hyvinvointialueisiin liittyy paljon muitakin sukupuolten tasa-arvokysymyksiä. Köyhän ja rikkaan miehen elinajanodotteessa on merkittävä ero. Kaikkien saatavilla olevat ja oikea-aikaiset sote-palvelut ovat tämän kysymyksen ratkaisemisessa oleellisessa asemassa. Omaishoitajista puolestaan valtaosa on naisia. Vasemmistoliiton sote-vaaliohjelmassa lähdemme siitä, että omaishoitajien jaksamisen turvaamiseksi hyvinvointialueiden pitää panostaa omais- ja perhehoitoa tukeviin laadukkaisiin palveluihin. Toivottavasti siis saamme aluevaltuustoihin päättäjiä, joille tasa-arvo on sydämen asia.