Blogi

29.9.2021

Sote-vaaleilla valtava merkitys vanhusten hoivalle

Eläkeläiset ovat keskenään hyvin erilaisissa asemissa. Hyväkuntoinen ja hyvää eläkettä saava 65-vuotias elää hyvin erilaisessa todellisuudessa kuin pienellä eläkkeellä elävä hauras ja huonokuntoinen 85-vuotias.

Vasemmistolaisena haluan erityisesti parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten asemaa. Suomessa on lähes 200 000 köyhyydessä elävää yli 65-vuotiasta ihmistä. Tämäkin kysymys on sukupuolittunut, sillä köyhistä eläkeläisistä suurin osa on naisia. Vasemmistoliiton tavoitteena on, että pienimpiä eläkkeitä nostetaan niin, että eläkeläisköyhyys poistuu.

Myös eläkeläisten kohdalla koronakriisi on iskenyt eniten kaikkein haavoittuvimmissa asemissa oleviin. Se on alentanut hyvinvointia ja lisännyt yksinäisyyttä. Monen vanhuksen elämänpiiri on riskiryhmäläisenä kaventunut kodin seinien sisäpuolelle. Tällä on valtavat vaikutukset niin psyykkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin.

Vasemmistoliito vaati viime keväänä ennen kuntavaaleja, että kunnat tekevät heti valtuustokauden alussa suunnitelman koronan aiheuttaman ikäihmisten hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Yksinäisyyttä voidaan torjua esimerkiksi yhteisöllisiä asumisratkaisuja ja kohtaamispaikkoja kehittämällä sekä järjestötoimintaa tukemalla. Vaadimme myös, että omaishoidon tukiin ja omaishoitajien tukipalveluiden järjestämiseen varataan riittävät ja toimivat resurssit.

Kun puhumme pienituloisten eläkeläisten hyvinvoinnin parantamisesta, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on merkittävä kysymys. Tämä vuoksi myös tulevat sote-vaalit on tärkeät, sillä niiden tulos määrittää pitkälti sen, millaisilla arvoilla vanhuksille tärkeistä peruspalveluista päätetään tulevaisuudessa. Näiden vaalien tulos ratkaisee myös pitkälti vanhuksille tärkeiden, helposti saavutettavien lähipalveluiden kohtalon.

Sote-vaalien tulos vaikuttaa siis suuresti siihen, miten vanhustenhuollon kriisi ratkaistaan. Merkittävä määrä vanhustenpalveluista tuotetaan edelleen suuria voittoja tavoittelevien yritysten toimesta. Vasemmistoliitto on sitä mieltä, että peruspalvelut ja aggressiivinen voitontavoittelu eivät sovi yhteen, vaan palvelujen ulkoistaminen tulee lopettaa. Päätavoite on oltava arvokas vanhuus kaikille, ei suuret voitot sijoittajille.

Myös vanhusten hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että heitä hoitava henkilöstö voi hyvin. Tämänkin vuoksi myös naisvaltaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön asema on meille vasemmistossa tärkeä sote-vaalikysymys.