Blogi

23.6.2021

Nyt saadaan oikeudenmukainen sote-uudistus

Eduskunnassa tehdään historiaa. Vuosikausia työstetty sote-uudistus on valmistumassa ja asiasta päätetään tällä viikolla. Tämä hallitus saa aikaan uudistuksen, jonka tekemisessä useammat aiemmat hallitukset ovat epäonnistuneet.

Sote-uudistuksen toteuttaminen on välttämätöntä, koska enää noin neljäsosa kunnista pystyy järjestämään perustason palvelut itsenäisesti. Valtaosa on jo etsinyt ympärilleen laajemmat hartiat. Uudistuksessa on tärkeää turvata myös lähipalvelut ja aluesairaaloiden kuten Raahen sairaalan ja Oulaskankaan toiminta myös tulevaisuudessa.

Suomen väestö ikääntyy ja terveyserot ovat kasvaneet. Hurjimmillaan tämä näkyy siinä, että köyhien ja rikkaiden miesten elinajanodotteissa on kymmenen vuoden ero. Tähänkin ongelmaan voidaan puuttua paremmalla ennaltaehkäisyllä.

Tulevaisuudessa sama taho, eli hyvinvointialue, vastaa perus- ja erikoistason hoidosta. Näin syntyy kannustin hoitaa ihmisten ongelmia aikaisessa vaiheessa perustason palveluissa. Sekä sosiaali- että terveyspalveluissa nopeasti saatu apu on inhimillisempää ja halvempaa kuin raskaammat palvelut.

Meille vasemmistoliitossa on tärkeää, että saamme uudistuksen, jossa laitetaan ensimmäistä kertaa rajat sote-palveluiden yksityistämiselle. Keskiössä on julkisten palveluiden varaan rakentuva, jokaisen ihmisen huomioiva uudistus. Meille on tärkeää, että kaikki ihmiset saavat apua oikea-aikaisesti tulotasosta, varallisuudesta tai työmarkkina-asemasta riippumatta.

Vaikka julkiset palvelut ovat sote-uudistuksen kivijalka, monituottajamalli säilyy ja yksityisiä palveluita voi jatkossakin käyttää ostopalveluna tai palvelusetelillä. Ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta on olennaista, että nyt säädetään ensimmäistä kertaa lain tasoisesti sote-palveluiden riittävästä omasta tuotannosta. Julkisen vallan on kyettävä turvaamaan kansalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa, mikä turvaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelut.

Kun puhumme ihmisten peruspalveluista, yhdenvertaisuuden onkin oltava keskiössä, ei mahdollisimman suuret voitot peruspalvelubisnestä pyörittäville isoille, yksityisille ketjuille ja niiden miljonääriomistajille.

On erittäin tärkeää, että voimme vihdoin tehdä päätöksen sote-uudistuksen toteuttamisesta. Näin suuren rakenteellisen uudistuksen kohdalla on lähestulkoon mahdotonta tietää kaikkia seurauksia etukäteen. Uudistusta onkin jatkuvasti seurattava ja muutoksia on tarvittaessa tehtävä. Pääasia on, että suomalainen hyvinvointivaltio on aito hyvinvointivaltio tulevaisuudessa, eli on hyvä kaikille, ei vain harvoille.

Kolumni julkaistu Kalajokilaaksossa 23.6.2021