Blogi

21.1.2021

Ylivelkaantuminen vaikeuttaa monen elämää

Ylivelkaantumisen syyt ja seuraukset ovat moninaiset. Äkilliset elämäntilanteen muutokset, kuten työttömyys, avioero tai vakava sairastuminen muuttavat nopeasti yksittäisen ihmisen ja koko perheen taloudellista tilannetta. Yllättävissä tilanteissa ihminen voi ajautua itsestä riippumattakin velkakierteeseen ja siksi on tärkeää syyllistämisen sijaan ymmärtää paremmin ylivelkaantumisen taustoja.

Valtioneuvoston julkaiseman selvityksen mukaan suomalaisten ylivelkaantuminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Kehityksen yksi keskeinen piirre on, että naisten ylivelkaantuminen on suhteellisesti lisääntynyt ja miesten vähentynyt. Alle 25-vuotiaiden tilanne on mennyt parempaan suuntaan, mutta 65 vuotta täyttäneiden huonompaan. Kehitys on siis erilaista eri ihmisryhmissä.

On selvää, että tulot vaikuttavat maksukykyyn ja velallisten määrän kasvu on painottunut erityisesti pienituloisten lisääntyneeseen ylivelkaantumiseen. Tämäkin osoittaa sen, kuinka tärkeää köyhyyteen on puuttua. Jotta pienituloisten velkaantumiskehitys saadaan käännettyä, on esimerkiksi parannettava perusturvaa, taattava kohtuulliset palkat ja asumiskustannukset sekä laskettava terveydenhuollon maksukattoja. Sosiaalisesta luototuksesta tulee tehdä lakisääteinen julkinen palvelu samalla, kun ihmisten taloudellista ahdinkoa hyväksi käyttävien pikkavippifirmojen toimintaan on puututtava.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin hallitus tekikin juuri merkittävän uudistuksen, kun maksukattoon lasketaan tulevaisuudessa enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuolto ja terapia. Lisäksi palvelujen maksuttomuutta laajennettiin niin, että lähes miljoonan suomalaisen asiakaskasmaksut pienenevät nykyisestä. Mielestäni sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ei tulisi voida siirtää yksityisten perintätoimistojen perittäviksi, sillä on järkyttävää, että vuosittain yli 400 000 asiakasmaksua päätyy ulosottoon.

Ylivelkaantumiseen ja siihen liittyviin ongelmiin puuttuminen on yksi hallituksen keskeisistä tavoitteista. Hallitusohjelmassa luvataan puuttua perintätoimistojen perintäkuluihin sekä vahvistaa viranomaisten edellytyksiä puuttua lain tai hyvän perintätavan vastaiseen toimintaan. Tämä onkin tärkeää, sillä perintätoimistot ovat saaneet varoituksia lain ja hyvän perintätavan rikkomisesta. Yksi yleinen rike on kohtuuttomat perintäkulut. Nämä vaikeuttavat erityisesti pienituloisten velkaantuneiden tilannetta.

Kolumni julkaistu Kalajokilaakossa 20.1.2021