Blogi

15.12.2020

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro budjetin palautekeskustelussa 15.12.2020

Pidin eduskunnassa Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron vuoden 2021 budjetin palautekeskustelussa. Tässä puhe kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies,

Ensi vuoden talousarvio on laadittu yhden maamme historian vaikeimpana aikana. Aikana, jota leimaa taloudellinen epävarmuus ja huoli läheistemme ja oman terveyden puolesta.

Vasemmistoliitossa uskomme vahvasti siihen, että tasa-arvoinen ja mukaan ottava yhteiskunta on kaikille paras. Nyt on tärkeä puuttua eriarvoisuuden kasvuun.

Tiedämme, että koronakriisi on vaikuttanut eri tavalla eri ihmisten elämään. Iäkkäät ja heikommassa asemassa olevat ihmiset ovat sairastuneet muita enemmän ja vakavammin.

Koronakriisi onkin tehnyt luokkayhteiskunnan entistä näkyvämmäksi. Monet meistä hyvässä työmarkkina-asemassa olevista on voinut suojata itsensä etätöillä, kun taas fyysisesti raskaat matalapalkka-alan työntekijät eivät ole voineet.

Olen usein miettinyt, kuinka entiset työkaverini kaupan alalla ovat pystyneet yhdistämään työnteon ja etäkoulussa olevista lapsista huolehtimisen? Ovatko tavalliset arjen sankarit saaneet ansaitsemaansa arvostusta ja kiitosta yhteiskunnan rattaiden pyörittämisestä ja venymisestä äärirajoille, muistetaanko heidän panoksensa vielä kriisin jälkeenkin?

On todennäköistä, että perheiden välinen, jo olemassa ollut polarisaatio on koronan aikana vain kasvanut. Tämä on otettava niin talous- kuin perhepolitiikassakin tulevina vuosina huomioon.

Myös moni yksinasuva työikäisisitä vanhuksiin on kärsinyt sosiaalisesta eristyksestä, ja yksinasuvien ahdistus ja stressi on jäänytkin liian näkymättömäksi koronakriisistä puhuttaessa.

Erityisesti kannan huolta siitä, millaiset jäljet tämä kriisi jättää lapsiin ja nuoriin. Etäopetusjaksot, vanhempien työttömyys ja oman rakkaan harrastuksen loppuminen on monille raskasta.

Arvoisa puhemies,

Suomi tarvitsee nyt tulevaisuusinvestointeja jatkuvan oppimisen ja koulutuksen vahvistamiseen sekä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tarvitsemme myös ihmisten toimeentuloa sekä henkistä hyvinvointia ja jaksamista tukevia toimenpiteitä.

Suurin osa ihmisten arjelle elintärkeistä palveluista on kuntien vastuulla. Onkin välttämätöntä, että kuntien hyvinvointi- ja peruspalveluita vahvistetaan ensi vuonna 1,45 miljardin euron tukipaketilla. Lisäksi hallitus on sitoutunut korvaamaan kaikki koronan hoitoon liittyvät välittömät kustannukset.

Iäkkäiden tilannetta parannetaan myös lyhentämällä koronan aikana syntynyttä hoitovelkaa. Koti- ja omaishoidon kehittämiseen kohdennetaan ensi vuonna 22 miljoonaa euroa.

Lisäksi olen iloinen siitä, että sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisoalan järjestöjen rahoitus on turvattu valtion ensi vuoden budjetissa. Järjestöjen työ on ensiarvoisen tärkeää.

Valtiovarainvaliokunta kiinnitti mietinnössään huomiota mielenterveyspalveluiden saatavuuteen. Erityisesti ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin on panostettava.

Arvoisa puhemies,

Kuten valtiovarainvaliokunta mietinnössään toteaa, meidän on nyt estettävä talouskasvun edellytysten pitkäaikainen heikkeneminen. Konkurssiaalto ja massatyöttömyys on toistaiseksi pystytty välttämään.

Tässä taloustilanteessa työllisyyttä tuetaan parhaiten elvyttävällä politiikalla.

Oikeisto-oppositio sen sijaan haluaa vaikeuttaa jo entuudestaan heikossa asemassa olevien suomalaisten tilannetta. Kokoomuksen esittämät yli 400 miljoonan leikkaukset sosiaaliturvaan tai perussuomalaisten populistiset verokevennykset olisivat kriisin keskellä erityisen vastuutonta politiikkaa.

Tämä hallitus kääntää katseensa tulevaisuuteen. Tieteellinen tutkimus kriisin vaikutuksista on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme puuttumaan eriarvoisuuteen.

Olen erittäin iloinen siitä, että maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden uudistus vihdoin toteutuvat. Maksuton toinen aste on merkittävä kädenojennus lapsiperheille. Se hyödyttää erityisesti pienituloisia, mutta on tärkeä helpotus myös muille perheille.

Sukupolvien oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tärkeitä ovat myös ensi vuonna tehtävät panostukset uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, kiertotalouden edistämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden kohentamiseen.

Myös hävittäjähankintoja olisi syytä miettiä uudelleen, kun niiden hinta on arviolta samaa suurusluokkaa kuin koronan kustannukset.

Arvoisa puhemies,
Talouspolitiikka näyttää kaikkein konkreettisimmillaan eri hallitusten arvovalinnat ja tärkeysjärjestyksen.

Tästä salista on tärkeä antaa uskoa ja toivoa tulevaisuuteen kaikille. Erityisen tärkeää se on kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, joilla näköalattomuus voi olla myös ylisukupolvista.

Hallitus on valinnut punaiseksi langakseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamisen. Tänä vuonna koronakriisi toi meille eteen valtavia haasteita, mutta nyt on vain entistä tärkeämpää pitää kiinni tästä punaisesta langasta. Kriisin jälkihoito tulee jatkumaan pitkään ja vuoden 2021 budjetti on hyvä ja oikeudenmukainen alku tällä pitkällä tiellä.