Blogi

12.11.2020

Lapsilisää maksettava 18 ikävuoteen saakka

Olen toiminut tämän vuoden eduskunnan lasten puolesta -ryhmän puheenjohtajana ja teimme yhdessä ryhmän varapuheenjohtaja Sari Essayahin kanssa lakialoitteen lapsilisän maksamisesta sen kuukauden loppuun asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lakialoitteeseen aletaan kerätä kansanedustajien nimiä tänään.

Lapsilisän tämänhetkinen ongelma on, että sen maksaminen loppuu, kun lapsi täyttää 17. Lain mukaan lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy kuitenkin hänen täyttäessään 18 vuotta.

Lapsen oikeuksien sopimus lähtee siitä, että lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Lapsilisän loppumiselle 17-vuotiaana ei ole perusteita.

Oikeus saada lapsilisää lapsen täysi-ikäistymiseen saakka helpottaisi erityisesti pienituloisia ja monilapsisia perheitä, mutta myös monessa muussa perheessä lapsen kulut ovat monesti suurimmillaan juuri siinä vaiheessa, kun oikeus saada lapsilisää loppuu. Valtaosa 17-vuotiaista asuu nykyään edelleen lapsuudenkodissaan tai ovat muuten riippuvaisia huoltajansa elatuksesta.

Väestöliiton vuonna 2018 julkaistun perhebarometrin mukaan lapsilisien ulottaminen 18 ikävuoteen saa suomalaisilta vahvan kannatuksen. Kolmasosa naisista piti uudistusta hyvin tärkeänä ja kaksi kolmasosaa melko tärkeänä. Miehillä vastaavat osuudet olivat viidesosa ja puolet. Sama barometri osoitti suomalaisten kantavan huolta lapsiperheköyhyydestä, ja lapsilisien kehittäminen on yksi keino puuttua ongelmaan.

Lapsilisää kehittämällä vähennettäisiin lapsiperheköyhyyttä turhaa byrokratiaa lisäämättä.  Nykytilanteessa köyhät perheet joutuvat turvautumaan paljon kimurantimpaan toimeentulotukeen. Asialla on myös kansantaloudellista merkitystä. Lapsilisien kehittäminen lakialoitteessa ehdotetulla tavalla vahvistaa kotimaista ostovoimaa ja työllisyyttä.