Blogi

25.9.2020

Lapsilisä saatava jälleen etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea hakiessa

Alan kerätä nimiä lakialoitteeseeni, jonka tavoitteena on saada lapsilisä etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea myönnettäessä. Tällöin lapsilisää ei oteta toimeentulotukea hakiessa tulona huomioon. Olen tehnyt vastaavan lakialoitteen myös kahtena edellisenä vaalikautena.

Lapsilisä oli Suomen ensimmäinen kaikille tiettyyn ryhmään kuuluville maksettu tuki, eli niin sanottu universaali tuki. Suomi onkin onnistunut tasa-arvoisen yhteiskunnan luomisessa paremmin kuin ne maat, joissa on ollut enemmän tarveharkintaista ja leimaavaa köyhäinapua pienituloisille. Toimeentulotukea saavissa perheissä lapsilisä otetaan kuitenkin tulona huomioon. Tämä on ongelmallista, vaikkakin kullekin lapselle huomioidaan oma perusosansa.

Väestöliitto julkaisi syyskuussa 2020 omat suosituksena perheystävällisyyden lisäämiseksi, jotta jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa. Väestöliiton ja lapsijärjestöjen selkeä viesti päättäjille on, että lapsiperheköyhyys on nitistettävä. Lapsiperheköyhyys oli merkittävä ongelma Suomessa jo ennen koronaa. Lastensuojelun Keskusliiton mukaan noin 55 000 uutta perhettä kokee taloudellista niukkuutta koronakriisin vuoksi. Järjestöt korostavat perhepoliittisten etuuksien riittävän tason merkitystä. Myös lapsijärjestöt ovat nostaneet ongelmaksi sen, että tällä hetkellä lapsilisää ei hyväksytä etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea myönnettäessä, vaan se otetaan tulona huomioon. Lapsilisät ovat hallinnollisesti kevyt tukimuoto, joten niitä kehittämällä saadaan ratkaisuja lapsiperheköyhyyden vähentämiseen lisäämättä byrokratiaa. Asialla on myös kansantaloudellista merkitystä. Lapsilisien kehittäminen lakialoitteessa ehdotetulla tavalla vahvistaa kotimaista ostovoimaa. Lisäksi on huomioitava, että lapsilisien reaaliarvon laskettua roimasti viime vuosikymmeninä köyhät perheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. Nyt kun sosiaaliturvaa uudistetaan, on tärkeä miettiä, puuttuko tukijärjestelmämme parhaalla mahdollisella tavalla lapsiperheköyhyyteen ja miten sitä tulisi päivittää tältä osin. Lapsilisien universalismin periaatteesta on kuitenkin tärkeä pitää kiinni jatkossakin.

Väestöliitto julkaisi syyskuussa 2020 omat suosituksena perheystävällisyyden lisäämiseksi, jotta jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa. Väestöliiton ja lapsijärjestöjen selkeä viesti päättäjille on, että lapsiperheköyhyys on nitistettävä.

Lapsiperheköyhyys oli merkittävä ongelma Suomessa jo ennen koronaa. Lastensuojelun Keskusliiton mukaan noin 55 000 uutta perhettä kokee taloudellista niukkuutta koronakriisin vuoksi. Järjestöt korostavat perhepoliittisten etuuksien riittävän tason merkitystä. Myös lapsijärjestöt ovat nostaneet ongelmaksi sen, että tällä hetkellä lapsilisää ei hyväksytä etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea myönnettäessä, vaan se otetaan tulona huomioon.

Lapsilisät ovat hallinnollisesti kevyt tukimuoto, joten niitä kehittämällä saadaan ratkaisuja lapsiperheköyhyyden vähentämiseen lisäämättä byrokratiaa. Asialla on myös kansantaloudellista merkitystä. Lapsilisien kehittäminen lakialoitteessa ehdotetulla tavalla vahvistaa kotimaista ostovoimaa. Lisäksi on huomioitava, että lapsilisien reaaliarvon laskettua roimasti viime vuosikymmeninä köyhät perheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen.

Nyt kun sosiaaliturvaa uudistetaan, on tärkeä miettiä, puuttuko tukijärjestelmämme parhaalla mahdollisella tavalla lapsiperheköyhyyteen ja miten sitä tulisi päivittää tältä osin. Lapsilisien universalismin periaatteesta on kuitenkin tärkeä pitää kiinni jatkossakin.