Blogi

14.5.2020

Lasten ja nuorten mielipiteet kuultava koronakriisin hoidossa

Olen eduskunnan Lasten puolesta -ryhmän puheenjohtajana iloinen siitä, että lasten ja nuorten näkemyksiä etäopetuksen sujumisesta on selvitetty laajalla verkkokyselyllä. Se on ollut auki toukokuun alussa kymmenen päivää, ja vastaajia kertyi noin 50 000 yli 400 peruskoulusta.

Tämän laajan selvityksen kautta lapset ja nuoret pääsevät ensimmäisen kerran kunnolla ääneen koronakriisin aikana. Tämä on todella tärkeää ja tähän meitä velvoittaa myös lapsen oikeuksien sopimus. Sen mukaan lapsilla on oikeus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa.

Kyselystä on ollut julkisuudessa vasta alustavia tuloksia. Niiden perusteella voidaan sanoa, että vasemmistolaisten poliitikkojen esittämät huolet ovat olleet aiheellisia.

Suurella osalla peruskoulun oppilaista etäopiskelu on mennyt hyvin. Kuitenkin tulosten mukaan vaikeudet kasaantuvat samoille perheille ja kriisitilanteissa perheiden väliset erot kärjistyvät. Lasten mielipiteitä kuullessa huoli haavoittuvassa asemassa olevista lapsista kasvaa. Huolestuttavaa on esimerkiksi se, että peräti 12 prosentilla kyselyyn vastanneista lapsista on ollut vaikeuksia saada yhteyttä opettajaan ja 19 prosenttia yläkoululaisista raportoi kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta.

Hallitus antaa kevään aikana erillisen lasten ja nuorten tukipaketin. Vasemmistoliiton mukaan siihen pitää sisältyä tuntuvia lisäpanostuksia kaikkien koulutusasteiden järjestäjille, perhetyöhön, lastensuojeluun ja oppilas- ja opiskelijahuoltoon.

Tämä kysely antaa tärkeää tietoa myös lasten ja nuorten tukipaketin valmisteluun. Yksi iso 1990-luvun laman virhe oli, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ei satsattu tarpeeksi. Tätä virhettä ei saa nyt toistaa. Koronakriisin opetukset on otettava mukaan myös kansallisen lapsistrategian valmisteluun. Meidän on mietittävä, miten takaamme entistä paremmin mahdollisissa tulevissa kriiseissä haavoittuvassa asemissa olevien lasten oikeuksien toteutumisen.