Blogi

18.3.2020

Korona voitetaan vain solidaarisuudella

Olemme kaikki nyt uudenlaisessa tilanteessa koronaviruksen vuoksi. Huoli viruksen vaikutuksista koskee koko maapalloa, mutta olemme silti hyvin epätasa-arvoisessa asemassa viruksen vaikutuksiin liittyen. Suomessa saamme kaikki parhaan hoidon, jos virus iskee. Kaikkialla tilanne ei todellakaan ole näin. Mutta myös Suomessa ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa sen suhteen, miten korona vaikuttaa arkeen ja toimeentuloon.

Etätöiden tekeminen ja toimeentulon pysyminen entisellä tasolla on mahdollista vain osalle, yleensä hyvässä asemassa olevalle keskiluokalle. Nyt kansanedustajana voin tehdä osan töistäni kotoa käsin. Entisillä työkavereilleni kaupassa tai maataloustuottajilla tilanne on aivan toisenlainen. Pienipalkkaiset ja monesti vielä naisvaltaiset alat ovat niitä, joilla etätyön tekeminen on mahdotonta.

Heikossa asemassa ovat esimerkiksi myös monet itsensä työllistäjät, yrittäjät sekä nollatuntisopimuksilla töitä tekevät. Pidän välttämättömänä sitä, että maan hallitus tekee nyt monella rintamalla vuorokauden ympäri työtä sen eteen, että ihmisiä tuetaan näinä poikkeuksellisina aikoina. Hallitus on laatinut arviolta viiden miljardin euron rahoituspaketin, jotta yritykset selviäisivät pahimman yli ja konkursseilta vältyttäisiin.

Koronavirus on saanut ihmiset myös hamstraamaan ruokaa ja muita tarpeellisia asioita kaupasta. Tämä on tietenkin myös inhimillistä ennennäkemättömässä tilanteessa. Kuitenkin tässäkin pientuloiset kaikissa ikäryhmissä lapsiperheistä vanhuksiin ovat hankalassa asemassa. Monella ei yksinkertaisesti ole varaa tai muuten mahdollista ostaa kotiinsa yhtään enempää kuin seuraavien aterioiden verran. Ollaan siis solidaarisia tässäkin, eikä tyhjennetä lähikauppoja, koska siihen ei ole mitään tarvetta.

Haavoittuvassa asemassa tällä hetkellä ovat myös ihmiset, jotka joutuvat arjessa selviytyäkseen turvautumaan leipäjonoihin. Kun hallitus miettii rajaustoimia, täytyy huomioida niiden vaikutukset ruoka-apuun ja kuulla ruoka-aputoimijoita ja huomioida heidän mahdolliset tarpeensa. Viikonlopun aikana tuli jo tietoja siitä, miten erilaiset ruoka-avun toimittajat pyrkivät varautumaan koronaepidemiaan. Esimerkiksi Helsingissä seurakunnat pakkaavat ruuat valmiiksi ja hajauttavat ruuan jakelua välttääkseen joukkokokoontumisia. Päättäjien on jatkuvasti käytävä vuoropuhelua ruoka-avun järjestäjien kanssa, jotta ruuan jakelu pystytään turvaamaan jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa.

Myös koulujen siirtyminen etäopetukseen asettaa koko perheen haasteellisen ja uuden tilanteen eteen. Kouluruoan ja harrastusten pois jääminen ei sekään ole pieni juttu. Tästä tilanteesta selviämme vain solidaarisuudella. Sen on lähdettävä läheisten riskiryhmäläisten suojaamisesta sekä naapurin auttamisesta, mutta katettava koko yhteinen maapallo.  

Kolumni julkaistu Kalajokilaaksossa 18.3.2020