Blogi

26.2.2020

Ylivelkaantumisesta pitää puhua

Velkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät ovat kasvaneet hälyyttävästi Suomessa. Varsinkin nuorten ylivelkaantuminen on suuri syrjäytymisriski. Ylitsepääsemättömät velat heikentävät mahdollisuuksia hakeutua ja kiinnittyä työelämään. Nuorten velkaantuminen johtuu usein heikoista taloudenhallintataidoista, mutta myös epäsäännöllinen ja riittämätön perusturva pakottaa ottamaan velkaa ruokaan ja asumiskuluihin.

Taloudellinen tilanne vaikuttaa suoraan elämänlaatuun. Käytännössä ylivelkaantuminen on perusoikeusriski, koska se kaventaa liikkumisvapautta, oikeutta terveyteen sekä vapautta valita oma ammatti ja asuinpaikka. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vasemmistoliiton tavoitteena on Suomi, joka on oikeudenmukainen kaikille, ei vain harvoille. Tähän tavoitteeseen kuuluu myös se, että ylivelkaantuneille annetaan mahdollisuus suoriutua taakastaan inhimillisellä tavalla ja mahdollisuus palata normaaliin elämään. Ylivelkaantumista vastaan tarvitaan monia toimia. Avainasemassa ovat ihmisten talousosaamisen lisääminen sekä työllisyyden parantaminen. Jokaisen pitäisi tulla toimeen ansaitsemallaan palkalla. Siksi velkaantumisen ehkäisyyn toimivat pitkälti samat toimet kuin köyhyyden poistamiseen. Sosiaaliturvasta ei ainakaan saa leikata enää yhtään enempää. Terveydenhuollon maksukattoja voisi yhdistää ja alentaa, ja lääkekorvauksia parantaa. Terveyskeskusmaksuista olisi hyvä luopua kokonaan.

Yksityisten perintäfirmojen käyttöä ei tulisi sallia julkisten sote-maksujen perinnässä. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta on parannettava ja velkajärjestelyjä on helpotettava. Talousosaamisen opetusta on lisättävä eri asteisessa koulutuksessa. Pikavipit on laitettava kuriin. Pikavippien mainonta on kiellettävä kokonaan ja niiden valvontaa on tehostettava. Pikavipit ovat usein osasyyllisiä velkakierteeseen ja niitä otetaan silloin, kun mistään muualta ei enää luottoa saa. Käytännössä pikavippifirmat käyttävät hyväkseen ihmisten taloudellista ahdinkoa. Ulosottoon ja velkavankeuteen ajautuneiden tilannetta on helpotettava niin, että käteen jäävä palkka aidosti palkitsee työnteosta. Ulosoton suojaosa pitää korottaa vähintään samalle tasolle takuueläkkeen kanssa. Muuten vaarana on kannustinloukkuun jääminen. Maksuhäiriömerkintöjen kestoa on lyhennettävä. Merkinnät vaikeuttavat paitsi yritystoimintaa, myös asunnon, vakuutusten, sähkösopimusten ja puhelinliittymien hankintaa.