Blogi

5.2.2020

Meillä on lapsiystävällinen hallitus

Tänään on merkittävä päivä lapsiystävällisemmän Suomen rakentamisessa, kun ministerimme Aino-Kaisa Pekonen esitteli hallituksen perhevapaauudistuksen.

Mallissa on noin kuukauden vapaa raskaana olevalle vanhemmalle ja molemmille vanhemmille 164 päivän vapaa. Tästä toiselle voi siirtää 69 päivää. Yksinhuoltaja saa käyttää molempien vanhempien vapaat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ansiosidonnaiset vapaat loppuvat tulevaisuudessa silloin, kun lapsi on suunnilleen reilun 13 kuukauden ikäinen. Ansiosidonnaiset vapaat siis pitenevät merkittävästi ja perheiden toimeentulo vahvistuu. Uudistuksessa voittavat kaikki, sillä kummankaan vanhemman oikeus pitää vapaita ei vähene nykyisestä.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää pikkulapsiaikaan sisältyvää kuormitusta jakamalla vanhemmuuden vastuuta tasaisesti sekä antaa lapselle mahdollisuus aikaan molempien vanhempiensa kanssa heti pienestä pitäen. Uudistuksen tavoitteena on myös lisätä perhevapaiden, ja siten myös perheiden arjen joustavuutta. Vanhempainrahaa voi käyttää tulevaisuudessa halutessaan myös lyhyemmissä pätkissä ja molemmat vanhemmat voivat käyttää niitä joustavasti siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen jakaa myös kustannuksia nais- ja miesvaltaisten alojen kesken. Tämä on ollut erityisesti naisvaltaisten alojen pitkäaikainen vaatimus. Raskaussyrjintä on edelleen iso ongelma työelämässä ja vanhemmuuden vastuiden tasaisempi jakaminen helpottaa varmasti osaltaan myös tämän ongelman ratkaisua. Lisäksi sukupuolten palkka- ja eläke-erojen kiinni kuromisessa vanhemmuuden jakaminen on tärkeää. Tähän tarvitaan myös vanhemmuutta laajempaa pohdintaa siitä, miten erilainen hoiva yhteiskunnassa jakaantuu ja minkälainen vaikutus sillä on sukupuolten tasa-arvoon.

Olen iloinen siitä, että uudistuksella ei lyhennetä kotihoidon tuen kestoa, sillä perheillä tulee edelleen olla mahdollisuus hoitaa lasta kotona myös vanhempainrahakauden loputtua. Olen itsekin saanut hoitaa lapsiani kotona kotihoidon tuella. Tämä oli työtilanteeni ja perheen elämäntilanteen kannalta meille toimivin ratkaisu. Aino-Kaisa totesi tänään tiedotustilaisuudessa hyvin myös, että tarvitsemme perhevapaamyönteistä työelämää. Emme siis voi vain tuijottaa pienten lasten vanhempien työllisyysastetta, jos aidosti haluamme perhemyönteisen työelämän. Lapsilla on oikeus vanhempiensa aikaan ja toisinpäin.

Tärkeää uudistuksessa on myös se, että sen tavoitteena on parantaa erilaisten perhemuotojen yhdenvertaisuutta. Vanhempainpäivärahapäiviä on siis yhtä paljon riippumatta siitä, onko kyse biologisen vai adoptiolapsen vanhemmista ja riippumatta vanhemman sukupuolesta. Myös lainsäädännön kieltä päivitetään vastaamaan monimuotoisten perheiden todellisuutta ja etuuksien sitominen sukupuoleen poistuu.