Blogi

12.12.2019

Eduskunnalta merkittävä panostus Jokelanperän pyörätiehankkeelle

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on päässyt sopuun valtion ensi vuoden budjettiin tulevista lisämäärärahoista eli niin sanotuista joululahjarahoista. Kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (kesk.) ja Katja Hänninen (vas.) eivät pidättele tyytyväisyyttään tiedosta, jonka mukaan Jokelantien varteen suunniteltu pyörätien ensimmäinen vaihe tulee rakennettavaksi valtion rahoilla.

Hankerahoituksen toteutuminen huojentaa merkittävästi Raahen kaupungin investointipaineita vuodelle 2020, sillä Jokelan pyörätien rakentamiseen myönnetty rahasumma on täysimääräinen eli 750 000 euroa.

Kaikkiaan valtiovarainvaliokunnalla oli käsissään 40 miljoonan euron suuruinen potti, joista merkittävä osa osoitettiin erilaisiin tiehankkeisiin.

– Tiedossa oli, että rahoituksen saaminen ei tule olemaan helppoa, sillä tällä kertaa joululahjarahoja oli jakamassa viisi hallituspuoluetta, taustoittaa kansanedustaja Mattila.

Jokelantie on vilkkaasti liikennöity väylä, jota käyttävät autoilijoiden lisäksi koulumatkalaiset ja jalankulkijat. Hanke tulee merkittävästi parantamaan jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta.

– Pyörätiehankkeen toteutuminen oli vahvan yhteistyön tulos ja lisää Jokelan kylän vetovoimaisuutta, iloitsee kansanedustaja Hänninen, joka toimii eduskunnassa Kylätoimintaverkoston puheenjohtajana.

Pyörätien rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden aikana. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan 1,7 km:n mittainen pyörätieosuus välille Jokelantie 102-Jängentie.

Lisätietoja:

Katja Hänninen 050 512 3325

Hanna-Leena Mattila 040 588 5534