Blogi

5.12.2019

Kelan toiminta vaarantanut perheen toimeentulon ja lisännyt byrokratiaa

Jätin kirjallisen kysymyksen hallitukselle Kelan toiminnasta. Kyseessä on tilanne, jossa Kela jatkoi toimeentulotuen leikkaamista Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksestä huolimatta. Kyse on lapsen perusosan maksamisesta tilanteessa, jossa lapsi asuu vuoroviikoin kummankin vähävaraisen vanhempansa luona. Vanhemmat olivat sopineet, että äiti vastasi kaikista lapsen hankinnoista, joten äiti haki Kelasta lapsen perusosan osana toimeentulotukeaan ja isä ravintomenojen osuutta luonapitoviikkojen ajan.

On hämmentävää, että Kela oli ratkaissut vuoroviikkoperheen hakemuksen niin, että lapselta oli jäänyt yli vuoden ajan saamatta puolen kuukauden perusosa ravintomenojen ylittävältä osalta.

Äiti valitti päätöksestä ja Kelan oikaisuvaatimuskeskus hyväksyi valituksen ja ratkaisi asian äidin hyväksi. Tämän myötä Kela oikaisi päätöksensä niiltä kuukausilta, kuin mitä oikaisuvaatimuskeskuksen päätös koski ja jatkoi lapsen perusosan leikkaamista jälleen seuraavassa kuussa.

Käsittämätöntä on, että äidin mukaan Kelan juristin ohje kuului, että Kelan ei tarvitse noudattaa oikaisuvaatimuskeskuksen päätöstä.

Saadakseen siis lain suoman välttämättömän toimeentulon maksuun, äidin tulee hakea joka kuukausi jälkikäteisesti Kelan päätökseen oikaisu Kelan oikaisuvaatimuskeskukselta. Tämän jälkeen Kela palauttaa perustoimeentulotuesta leikkaamansa osuuden niiltä kuukausilta, mitä oikaisuvaatimus koskee.

Ei tämä voi mennä näin. Tällainen toiminta vaarantaa lapsen oikeuden riittävään toimeentuloon sekä lisää turhaa byrokratiaa. Onneksi hallitusohjelmassa luvataan parantaa vuorovanhemmuusperheiden asemaa sosiaaliturvassa.

Kysymykseni sosiaali- ja terveysministerille kuuluivat:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen lakien ja asetusten toteutumisen vuoroviikkoasumisessa elävien lasten perustoimeentulotuen maksatuksen toteutumiseksi?

Onko Kela toiminut ohjeistuksen, lakien ja asetusten mukaan, kun se automaattisesti leikkaa lapsen perustoimeentulotukea myös tapauksessa, jossa oikaisuvaatimuskeskus on hyväksynyt asiakkaan valituksen ja todennut, ettei perusosaa voi ko. tilanteessa leikata?