Blogi

30.10.2019

Seilaavaa päätöksentekoa

Maanantaina kaupunginhallitus hyväksyi Saloisten koulun liikuntasalin hankesuunnitelman, joka ei ollut asiantuntijalautakunnan, eli tulevaisuuslautakunnan päätöksen mukainen. Tulevaisuuslautakunta esitti Saloisiin isompaa liikuntasalia kuin mitä valtuusto oli aikaisemmin linjannut. Syy tähän oli puhtaasti monipuolisten ja riittävien harrastusmahdollisuuksien turvaaminen eri käyttäjäryhmille. Kyse on siis tärkeästä asiasta, eli ihmisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamisesta. Rakennetun ympäristön lautakunta tuki ensimmäisessä käsittelyssään tulevaisuuslautakunnan päätöstä äänin 7/2, mutta kaupunginhallitus palautti päätöksen uudelleen rakennetun ympäristön lautakuntaan. Tämän jälkeen päätös muuttui.

Itselleni tämän prosessin aikana on tullut sellainen tunne, että asiantuntijalautakuntien päätöksiä ei kunnioiteta, tai ei ainakaan silloin, jos ne eivät miellytä tiettyjä tahoja. Päätös liikuntasalista seilasi eri toimielinten välillä, kunnes lopputulos kelpasi hallituksen enemmistölle. Ymmärrän, että valtuuston asettamia raameja täytyy noudattaa, mutta jos asiantuntijalautakunta perustellusta syystä päätyy valtuuston päätöksestä poikkeavaan esitykseen, niin eikö asia tulisi saattaa kaupunginvaltuustoon uudelleen arvioitavaksi? Näin demokratia toteutuisi parhaiten. Nyt tilanne muistuttaa harvainvaltaa ja junttameininkiä. Maanantain hallituksessa tehty esitys hankkeen viemisestä valtuustoon hävisi äänestyksessä 8/3, joten tulevaisuuslautakunnan tahdon vastaisesti Saloisiin rakennetaan isomman salin sijasta pienempi liikuntasali. Tämä siitä huolimatta, että nykyiset liikuntatilat ovat riittämättömät ja liikuntahallikin vetelee viimeisiään.

Meillä on kuitenkin suuri, yhteinen huoli lasten ja nuorten liikkumattomuudesta ja matalan kynnyksen liikuntapaikkoja tarvitaan. Urheiluseurojen lisäksi kouluilla on merkittävä rooli lasten harrastustoiminnan ja monipuolisen liikunnan mahdollistajana. Kaupungin tulee omassa päätöksenteossaan edistää liikuntapalveluiden toimivuutta ja saatavuutta, ei heikentää niitä. Lapsille ja nuorille suunnattujen urheiluharrastusten hinnat ovat monesti täysin kohtuuttomia. Kaikilla ei ole varaa kalliisiin varusteisiin tai maksaa jäsenmaksuja, mutta silti jokaiselle tulee turvata mahdollisuus liikkua. Voimme aloittaa liikuttamisen pitämällä kuntopolut valaistuina ja pyörätiet aurattuina. Jätetään myös Pikkulahden alue virkistyskäyttöön.

Kolumni julkaistu Raahen Seudussa 30.10.2019