Blogi

9.10.2019

Hallituksen budjetti puree lapsiperheköyhyyteen

Kansanedustaja Katja Hännisen mukaan hallituksen ensi vuoden budjettiesitys konkretisoi politiikan suunnanmuutoksen. Tuloeroja ja eriarvoisuutta kasvattava politiikka on ohi ja hallituksen panostukset koulutukseen, perusturvaan ja työllisyyteen auttavat erityisesti niitä, jotka eniten apua tarvitsevat.

– Näin teemme oikeudenmukaista politiikkaa. Näin teemme myös taloudellisesti järkevää politiikkaa, Hänninen sanoo.

Hänninen nostaa esiin erityisesti hallituksen toimet lapsiperheköyhyyteen puuttumiseksi. Yle kertoi tällä viikolla lapsista, joilta köyhyys ja mahdollisesti siihen liittyvät muut ongelmat ovat vieneet elämänhalun, eikä heitä kiinnosta enää mikään. Lisäksi Pelastakaa Lapset ry:n tuoreen kyselyn mukaan köyhyys vaikuttaa lasten unelmiin, heikentää henkistä hyvinvointia ja luottamusta tulevaisuuteen.

– Kaikki, jotka ovat tekemisissä lasten kanssa tietävät, kuinka lapsille on luontaista innostua pieniltäkin tuntuvista asioista. Mutta Suomessa on lapsia, joilta köyhyys on vienyt tämän elämänhalun ja uteliaisuuden. Tämä todistaa sen, että köyhyys ja eriarvoisuus merkitsevät monelle lapselle lapsuuden loppua. Näin ei voi olla.

Hallitus on tekemässä suurimman koulutuspoliittisen uudistuksen vuosikymmeniin, kun oppivelvollisuusikä nostetaan 18 ikävuoteen. Oppivelvollisuusiän nostaminen merkitsee myös toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuutta.

– Tällä on aivan valtava merkitys pienituloisille lapsiperheille. Tiedämme, että huono-osaisuus siirtyy monesti sukupolvelta toiselle ja tämän kehityksen katkaisemisessa koulutus on oleellisessa asemassa. Tässä näkyy konkreettisesti se, miten eri tavalla koulutuspolitiikkaa tehdään vasemmistolaisen opetusministerin johdolla verrattuna kokoomuslaiseen.

Lapsiystävällinen politiikka ja lapsivaikutusten arviointi eivät voi olla vain sananhelinää, vaan niiden on näyttävä konkreettisesti päätöksissä. Heikossa asemassa olevia perheitä autetaan myös lisäämällä varhaiskasvatuksen tasa-arvoa palauttamalla subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus.

– Me näemme varhaiskasvatuksen ennen kaikkea lapsen oikeutena, joka ei voi muuttua aina sen mukaan, miten vanhempien työmarkkina-asema muuttuu. Tiedämme, että lapsi hyötyy varhaiskasvatuksesta erityisesti niissä tilanteissa, joissa perhe on syystä tai toisesta kovilla. Tämä hallitus lähtee siitä, että perheet itse määrittelevät hoidon tarpeensa. Tämä hallitus siis luottaa perheisiin kyttäämisen sijasta, millä on valtava merkitys yhteiskunnan lapsimyönteisyydelle.

Koulutuspoliittisten ratkaisujen lisäksi hallituksen panostukset ihmisten perusturvaan helpottavat pienituloisten perheiden arkea. Vähimmäismääräisiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin, kuntoutusrahaan sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen ja ansioturvan perusosaan tehdään 20 euron korotus. Lisäksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan ja monilapsisten perheiden tilannetta helpotetaan nostamalla neljännestä ja siitä seuraavista lapsista maksettavaa lapsilisää 10 eurolla.

– Tiedämme, että monilapsisuus ja yksinhuoltajuus kasvattavat köyhyysriskiä ja tähän hallitus nyt puuttuu. Toisaalta köyhyys on kasvanut myös kahden huoltajan perheissä. Oikeudenmukainen talouspolitiikka tarttuu kaikin keinoin siihen, että pystymme puuttumaan niihin moniin syihin, mitä lapsiperheköyhyyden taustalta löytyy.

Lisätietoja: Katja Hänninen, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, 050 512 3325.