Blogi

9.7.2018

Hallituksen kiire uhkaa perusoikeuksien toteuttamista

Sipilän hallitus on monelta eri taholta saanut kritiikkiä siitä, että lainvalmistelun taso on tämän hallituskauden aikana laskenut. Kiire näkyy siinä, että tutkimustietoa ei oteta valmistelussa huomioon ja lakeja joudutaan laittamaan uudelleen valmisteluun. Kiire siis kostautuu enemmin tai myöhemmin.

Valitettavasti tämä hallituksen krooninen ongelma näkyi aivan äskettäin myös eduskunnan lakivaliokunnan työssä. Valiokunta antoi lausuntonsa hallituksen sote-uudistuksen niin kutsutusta valinnanvapaudesta juuri ennen kevätistuntokauden loppua. Tein valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen yhdessä demarien, vihreiden, RKP:n ja perussuomalaisten edustajien kanssa. Ehdotamme hallituksen valinnanvapausesityksen hylkäämistä.

Eriävässä mielipiteessämme nostimme esiin myös lainvalmistelun puutteellisuuden. Me opposition edustajat olimme järkyttyneitä tavasta, millä näin merkittävä asia vietiin läpi valiokunnassa. Normaalisti lainvalmistelussa noudatetaan menettelytapa, jossa valiokunta kuuntelee asiantuntijoita saadakseen tarvittavat tiedot käsiteltävistä asioista. 

Asiantuntijakuulemisista äänestettiin lakivaliokunnassa useaan kertaan. Hallituspuolueiden enemmistön turvin valiokunta kuitenkin päätti olla kuulematta lainkaan asiantuntijoita sen jälkeen, kun hallituksen sote-vastine tuli eduskuntaan. Olisimme tarvinneet päätöksenteon tueksi kipeästi asiantuntija-arvioita esimerkiksi sote-uudistukseen kuuluvan asiakassuunnitelmaan liittyvästä muutoksenhakumahdollisuudesta.

Asiantuntijakuulemisten ohittaminen ja puutteellinen valmistelu tuntuvat erityisen ongelmalliselta, koska sote-uudistuksessa on kyse ihmisten perusoikeusien toteutumisesta. Totesimme eriävässä mielipiteessämme, että ihmisten henkeen ja terveyteen liittyvien peruspalveluiden asianmukainen toteuttaminen on käsittelyssä nostettava poliittisesti asetettujen aikataulujen edelle. 

Hallituspuolueiden täysin poikkeuksellinen toiminta sekä nakertaa luottamusta valiokunnan sisällä että uhkaa demokraattisen päätöksenteon toimivuutta. Olen surullinen siitä, kuinka aiemmin hyvähenkinen lakivaliokunta on hallituksen sotesotkun takia joutunut tällaiseen tilaan. Aika näyttää, kuinka pitkäaikaisia vaikutukset valiokunnan työhön ovat.

Lisäksi hallituspuolueiden kiire kostautuu taas kerran myöhemmin. Asiantuntijakuulemisten ohittaminen lakivaliokunnassa lisää sosiaali- ja terveysvaliokunnan työtä, koska epäselviksi jääneiden kohtien läpikäyminen jää nyt kokonaan sille tai viimeistään perustuslakivaliokunnalle.