Blogi

20.6.2018

Nuori hae lainaa, jotta saat ruokaa!

Moni opiskelija on tänä kesänä yllättynyt hakiessaan toimeentulotukea Kelasta, kun kesätöitä ei kaikille riitä. Vaikka moni on aikaisempina kesinä saanut toimeentulotukea välttämättömiin menoihin, linja on nyt kiristynyt. Kelan linjan muuttuminen johtuu osaltaan viime vuoden opintotukilain muutoksesta. Muutoksen seurauksena opiskelijoiden ensisijaisesta etuudesta tehtiin entistä lainapainotteisempi, ja yksi seuraus on tässä.

Yhtenä toimeentulotuen saamisen ehtona on, että opiskelijan on ensin nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen. Näin on toimittava riippumatta siitä, opiskeleeko kesän aikana vai ei ja jos täyttä opintolainaa ei ole nostettu kevätlukukauden aikana. Opiskelijan tulee tarvittaessa osoittaa pankin todistuksella tai tiliotteella nostaneensa koko lukuvuodeksi myönnetyn opintolainan. Lainsäätäjän tarkoituksena ei ole ollut, että opintolainaa nostetaan myös silloin, kun ei opiskella

Asiassa on ollut suurta paikallista vaihtelua ja osassa kuntia opiskelijoilta vaadittiin lainanottoa jo ennen, kun perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin kunnista Kelaan viime vuoden alusta. Moni onkin kritisoinut jo vuosia kohtuutonta tilannetta, jossa opiskelijat ovat ainoa ihmisryhmä, jonka oletetaan ottavan lainaa saadakseen leipää kaupasta ja vuokran maksettua.

Tilanne on erityisen kohtuuton toisen asteen opiskelijoille. Yli 18-vuotiaan omillaan asuvan lukiolaisen on siis ilman kesätöitä jäädessään myös pakko nostaa opintolainaa ennen kuin Kela myöntää hänelle toimeentulotukea. Tämä siis siitäkin huolimatta, että kyseessä on hyvin nuoret ihmiset ja yleissivistävä lukiokoulutus ei itsessään valmista mihinkään ammattiin.

Kun jo 18-vuotiailta vaaditaan velkaantumista vain leivän saamiseksi pöytään, myös opiskelijoiden kuormittuminen ja opintojen keskeyttämisen riski kasvavat. Tiedämme myös, että nuoret toisen asteen opiskelijat ovat selvästi yliedustettuna opintolainan takaisinmaksun kanssa vaikeuksiin joutuneiden joukossa. Tilanne on erityisen hankala pienituloisissa perheissä, joissa lähipiirin mahdollisuudet nuoren taloudelliseen auttamiseen ovat heikot. Nuorten ylivelkaantuminen on kasvava ongelma ja Kelan linjaus vain osaltaan pahentaa tilannetta.

Lukiolaisten Liitto on tehnyt Kelan menettelystä jo reilu vuosi sitten kantelun oikeusasiamiehelle, mutta kantelu on vielä ratkaisematta. Ainoa oikeudenmukainen vaihtoehto on lain muuttaminen niin, että ketään ei vaadita ottamaan lainaa toimeentulotukea hakiessa.

Kolumni ilmestyi Kalajokilaaksossa 20.6.2018