Blogi

8.5.2018

Miksi hallitus haluaa kasvattaa nuorten elämän epävarmuutta?

Mielestäni kehysriihen yksi järkyttävimmistä päätöksistä on sallia alle 30-vuotiaiden määräaikaiset työsuhteet ilman perustetta, jos nuori on ollut vain kolme kuukautta työttömänä. Eduskunnassa keskustellaan tänään nuorten työehtoja koskevasta välikysymyksestä, jossa tämä hallituksen päätös on yhtenä aiheena.

Ensinnäkin on todella epäoikeudenmukaista asettaa työntekijät ikänsä perusteella eriarvoiseen asemaan. Nämä nuoret aikuiset maksavat laskuja, vuokraa tai asuntolainaa ja monet elättävät jo omaa perhettäänkin aivan niin kuin vanhemmatkin ikäpolvet. Nyt olemmekin jo saaneet viestiä siitä, että ministeriössä ollaan melkoisessa pulassa, koska tätäkään hallituksen esitystä ei ole helppo saada sopimaan yhteen Suomen oman lainsäädännön tai kansainvälisten sitoumuksiemme kanssa.

Lisäksi hallituksen päätös lisätä määräaikaisia työsuhteita osoittaa taas kerran, että hallitus ei ole sitoutunut työelämän tasa-arvon edistämiseen. Naiset ovat miehiä useammin määräaikaisissa työsuhteissa. Määräaikaisen työn tekeminen ei ole aina oma valinta, vaan naiset ovat näissä työsuhteissa miehiä useammin vakituisen työn puutteen takia.

Jos kyseessä ei ole vapaaehtoinen valinta, määräaikainen työsuhde aiheuttaa toimeentulo-ongelmia ja muita negatiivisesti koko elämänlaatuun vaikuttavia asioita. Miten esimerkiksi työelämässä todella yleinen ongelma, eli raskaussyrjintä tai syrjintä perhevapaan perusteella voidaan edes todentaa, jos määräaikaisuudelle ei aina tarvita edes perustetta?

Määräaikaisten työsuhteiden kasaantumisella naisille on vaikutuksensa myös naisen euroon. Hallituksen päätös helpottaa määräaikaisten työsuhteiden solmimista vie siis samapalkkatavoitteen yhä kauemmaksi.

Ei hallitus tästä tavoitteesta tosin muutenkaan ole välittänyt!

Hallitus väittää, että määräaikaisuuksien helpottaminen vähentäisi nuorten työttömyyttä. Tämä ajatus on tutkimusten mukaan erittäin hataralla pohjalla.

Tutkimusten mukaan määräaikaisuuksien helpottaminen lisää lähinnä nuorten pätkätöitä, ei muuta. Lisäksi tiedämme, että yksi keskeinen tekijä työntekijöiden kokemuksille työelämästä on työn varmuus. Epävarmuuden ja stressin kokemisen välillä on tutkimuksissa todettu olevan vahva yhteys. Määräaikaiset työsuhteet alentavat siis oleellisesti hyvinvointia. Hallitus on ollut huolissaan syntyvyyden laskusta. Miten se ajatteli saada sen nousuun nuorten elämän epävarmuutta kasvattamalla?