Blogi

28.3.2018

Maksuton toinen aste Raaheen ja sitten koko Suomeen

Eriarvoistuminen on tällä eduskuntakaudella ollut hyvästä syystä yksi ykköspuheenaiheista. Viimeksi aiheesta puhuttiin viime viikolla, kun professori Juho Saaren johtaman eriarvoistumistyöryhmän raportti julkaistiin. Viime viikolla julkaistiin myös uusin Nuorisobarometri, jonka teemana on osaaminen ja koulutus. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Myönteistä on, että nuoret uskovat vahvasti koulutuksen merkitykseen ja valtaosa on tyytyväisiä valitsemaansa opinpolkuun ja pitää oppimista hauskana. Nuorilla on myös vahva usko siihen, että opiskelu kannattaa ja parantaa työnsaantimahdollisuuksia.

Nuorisobarometristä tulee esille kuitenkin myös huolestuttavia tuloksia, jotka kertovat eriarvoistumisesta. Rahanpuute kaventaa nuorten mahdollisuuksia valita haluamansa opiskelupaikka ja vaikuttaa järkyttävän suurella määrällä opiskelijoita myös opintojen keskeyttämiseen. Nuorisobarometrin mukaan rahanpuutteen vuoksi koulutuksen on keskeyttänyt joka kymmenes vastaajista. 17 prosenttia vastaajista kertoo karsineensa opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi. Koulutus on avainasemassa siinä, että voimme puuttua yli sukupolvien siirtyvään syrjäytymiseen. Meidän on saatava kaikki mukaan.

Nuorisobarometri on surullista luettavaa myös siinä mielessä, että nuorten eriarvoisuus vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan. Neljännes vastaajista oli jättänyt tapaamatta ystäviään rahanpuutteen vuoksi. Lisäksi 40 prosenttia on jättänyt harrastuksen aloittamatta ja kolmannes on joutunut lopettamaan harrastuksen samasta syystä.

Olen todella iloinen siitä, että kansalaisaloite, jolla tavoitellaan maksutonta toista astetta, sai kasaan tarvittavan määrän kannattajia ja se tullaan käsittelemään eduskunnassa. Itse tein toisen asteen oppimateriaalien maksullisuudesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle vuonna 2015. Erityisen kohtuuton tilanne on pienituloisissa perheissä ja perheissä, joissa on monta lasta toisen asteen koulutuksen piirissä samaan aikaan. Meidän on tiukasti pidettävä kiinni suomalaisen koulutuspolitiikan yhdestä tärkeimmästä tavoitteesta. Kaikilla on oltava mahdollisuus kouluttautua haluamalleen alalle vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Mutta mitä tästä tavoitteesta on jäljellä, jos näin suuri osa joutuu keskeyttämään opintonsa rahanpuutteen vuoksi?

Toivottavasti saamme pian maksuttomasta toisesta asteesta valtakunnallisen linjauksen. Sitä ennen voimme kuitenkin jo toimia paikallisesti. Tein tämän viikon valtuustossa aloitteen siitä, että Raahe tarjoaisi maksuttoman toisen asteen koulutuksen kaikille. Raahe on sitoutunut strategiassaan edistämään lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan nyt tekoja. Tarjoamalla maksuttomat oppimateriaalit kaikille toisen asteen opiskelijoille edistämme nuortemme yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia.

Kolumni julkaistu Raahen Seudussa 28.3.2018