Blogi

22.2.2018

Kaikille oikeus alle 12-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon

Eduskunnassa keskustellaan tänään viime vuonna jättämästäni lakialoitteesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia. Lakialoitteeni tavoitteena on, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen, enintään neljän päivän pituiseen hoitovapaaseen alle 12-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti. Nykyään oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on vain alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmilla. Joissakin työehtosopimuksissa oikeudet tilapäiseen hoitovapaaseen saattavat olla nykyistä lakia paremmat, mutta vain lakia muuttamalla saamme kaikki perheet tasa-arvoiseen asemaan.

Monessa lapsiperheessä etenkin talvikausi on hankalaa, kun sekä lapset että välillä vanhemmatkin sairastavat. Lapset ovat yksilöitä. Osa pärjää hyvin itsekseen, mutta varsinkin kovassa kuumeessa olevaa tai muuten todella sairasta lasta on vaikea jättää yksin koko päiväksi. Moni vanhempi kokeekin, ettei 10-vuotias ole vielä tarpeeksi vanha sairastamaan yksin. Lakia kierretään muun muassa jäämällä itse sairauslomalle. Työsopimuslain muuttaminen niin, että vanhempien oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen jatkuisi 2 vuotta nykyistä pidempään olisi ennen kaikkea lasten etu. Lapsella on sairastaessaan oltava oikeus hyvään hoivaan ja aikuisen läsnäoloon.

Oikeudessa tilapäiseen hoitovapaaseen on myös muunlaisia perheiden yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia. Tilapäisen hoitovapaan palkallisuus vaihtelee työehtosopimuksen mukaan. Lisäksi osa työnantajista saattaa vaatia heti ensimmäiseltä päivältä lääkärintodistuksen. Tämä saattaa johtaa täysin kohtuuttomiin tilanteisiin, kun oksennustaudissa olevaa lasta joudutaan viemään vain tämän takia lääkäriin. Olen kuullut myös huolestuttavia uutisia siitä, että lapsia viedään puolikuntoisena päiväkotiin ja kouluun, koska työnantaja ei katso vanhemman kotiin jäämistä hyvällä. Työn ja perheen yhteensovittamisesta kuulee paljon kauniita puheita, mutta tätä yhtälöä tällaiset työnantajien koventuneet asenteet eivät helpota tippaakaan.