Blogi

18.10.2017

Oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen laajennettava

Kansanedustaja Katja Hännisen mukaan työsopimuslakia on muutettava niin, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen, enintään neljän päivän pituiseen hoitovapaaseen alle 12-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti. Nykyinen lainsäädäntö ulottaa oikeuden vain alle 10-vuotiasiin lapsiin.

– Monet työehtosopimukset lähtevät jo nyt siitä, että sairasta lasta saa hoitaa siihen asti, kun lapsi on 12 vuotta. Ikärajan nostaminen on tärkeää perheiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta.

Monessa lapsiperheessä etenkin talvikausi on hankala, kun sekä lapset että välillä myös vanhemmat sairastavat. Moni vanhempi kokee, että 10-vuotias ei ole vielä tarpeeksi vanha sairastamaan yksin.

– Nyt lain ikäraja ei vastaa perheiden tarpeisiin. Monissa perheissä tilanne hankaloituu huomattavasti, kun 10 vuoden ikäraja ylittyy.

Hänninen jätti asiasta lakialoitteen kaikkien kansanedustajien allekirjoitettavaksi. Lakialoitteeseen kerätään nimiä YK:n lapsen oikeuksien päivään 20. marraskuuta asti.

– Lakialoitteessa on kysymys ennen kaikkea lasten oikeudesta saada hyvää hoivaa ja aikuisen läsnäoloa sairastaessa.

Lisätietoja: Katja Hänninen, katja.hanninen@eduskunta.fi, 050 512 3325