Blogi

12.10.2016

Sairaita leikkauksia

Hoitamaton diabetes voi tehdä sokeaksi tai aiheuttaa vakavia munuaisongelmia. Suomessa on arviolta noin 350 000 diabeetikkoa ja vuonna 2015 diabeteslääkkeitä korvattiin 360 658 henkilölle. Diabeteksen lisääntyminen on valtava haaste yhteiskunnalle ja sairastaville itselleen diabetes on kallis ja elämää hankaloittava sairaus.

Nyt Sipilän hallitus haluaa laskea diabeteslääkkeiden Kela-korvattavuuden 100 prosentista 65 prosenttiin. Diabetes on jo valmiiksi kallis sairaus. Miten hallitus kehtaa ottaa hampaisiinsa yhden tietyn potilasryhmän? Haluaako hallitus arvottaa sairaita ihmisiä keskenään? Esitetty säästötoimi voi uhata diabetespotilaiden hyvää hoitoa. Diabetesliiton laskelmien mukaan esitetty leikkaus lisäisi joidenkin potilaiden kustannuksia jopa sadoilla euroilla vuodessa. Toteutuessaan säästö johtaisi siihen, että hoitoa ei valita sen mukaan, mikä on sopivin, vaan sen mukaan, mikä on taloudellisesti potilaalle mahdollista kustantaa.

Hallituksen halussa heikentää diabeetikkojen asemaa on sekä sosiaalisia, hoidollisia että taloudellisia ongelmia. Suomen Diabetesliiton mukaan alempaan korvausluokkaan siirtyminen lisäisi sosioekonomisia terveyseroja, sillä lääkekorvauksista leikkaaminen voi aiheuttaa lääkehoidosta karsimista alemmissa tuloluokissa.

Hallitus perustelee osittain epäsuorasti leikkausta sillä, että diabetes on hallituksen mielestä elintapasairaus. Tämä on vaarallinen tie eikä sille tule lähteä. Jos elintapojen vaikutus aletaan jatkossakin ottaa huomioon korvausten kriteereistä päätettäessä, jaamme kohta kaikki sairaat sairautensa ”ansaitseviin” ja ”ansaitsemattomiin” ihmisiin. Hyvä terveydenhuolto kuuluu kaikille ja elintapoihin vetoaminen on sairauksista puhuttaessa usein täysin veteen piirretty viiva.

Lisäksi on lääketieteellisesti kyseenalaista väittää, että kakkostyypin diabetes olisi ehkäistävissä omilla elämäntavoilla. Ja vaikka olisikin, niin mihin elämäntapoihin hallitus kannustaa köyhiä ihmisiä leikkaamalla jatkuvasti toimeentulosta ja palvelusta? Huolestuttavinta on se, että hallituksen leikkaukset kasaantuvat ja kertautuvat kaikista vaikeammassa asemassa oleville ihmisille. Jos olet esimerkiksi diabetesta sairastava työtön yksinhuoltaja, niin sinuun kohdistuu moninkertaisia leikkauksia, kun hallitus leikkaa samaan aikaan diabeetikoilta, lapsilisistä ja sosiaalietuuksista. Me tiedämme varmaksi sen, että köyhyys ja sen mukana tuomat terveyserot ovat periytyviä. Terveempien elämäntapoihin kannustetaan kaikkien ihmisten hyvinvointia lisäämällä, ei jatkuvilla leikkauksilla.