Blogi

20.5.2016

Päivystysuudistuksen vaikutukset pienten sairaaloiden toimintaan selvitettävä

Kansanedustaja Katja Hänninen on huolissaan hallituksen päivystysuudistuksen vaikutuksista pienempien sairaaloiden, kuten aluesairaaloiden toimintaan. Hänen mukaansa uudistuksen tulee edistää palveluiden saatavuutta ja taata yhdenvertaiset terveyspalvelut kaikille asuinpaikasta riippumatta. Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen tänään.

– Hallituksen päivystysuudistuksessa alueelliset ratkaisut jäävät vielä paljolti auki. Linjausten mukaan pienemmistä sairaanhoidon yksiköistä, kuten aluesairaaloista lopetetaan joitakin toimintoja, Katja Hänninen toteaa.

Hännisen mukaan on järkevää, että vaativat toimenpiteet keskistetään isompiin yksiköihin, jolloin käytännön kokemus karttuu, koska vaativia toimenpiteitä tehdään yksikössä paljon. Hän on kuitenkin huolissaan potilasturvallisuudesta, jos yöpäivystykset keskittyvät vain suurimpiin sairaaloihin.

– Sairaaloiden erikoistuminen vaativissa leikkauksissa on järkevää, mutta synnytystoiminnan keskittämisen näen kyllä uhkana potilasturvallisuudelle. Lisäksi vaarana on, että pienten sairaaloiden toiminta loppuu kokonaan, jos esimerkiksi synnytystoiminta loppuu. Aluesairaaloilla on suuri merkitys jonojen lyhentämisessä esimerkiksi polvi- ja lonkkaleikkauksissa. Niiden toiminnan loppuessa suurten sairaaloiden resurssit eivät riitä vastaamaan kasvaviin jonoihin, Katja Hänninen sanoo.

Hänninen muistuttaa, että sairaalat ovat monissa kaupungeissa suuria työllistäjiä, joten niiden toiminnan loppumisella on suuria vaikutuksia alueiden työllisyystilanteeseen.

– Jos aluesairaaloiden toimintaa merkittävästi supistetaan, työpaikkojen lisäksi menetetään myös erikoissairaanhoidon koulutuspaikkoja. Tällä on suuri vaikutus alueiden vetovoimaan, Katja Hänninen toteaa.

Lisätietoja: Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi