Blogi

2.3.2016

Lääkekorvauksen leikkaus tulee kalliiksi

Hallitus on tällä kaudella kunnostautunut leikkaamalla pienituloisilta ja paljon sairastavilta. Huolta ja hämmennystä on herättänyt erityisesti uusi 50 euron lääkkeiden alkuomavastuu. Järkyttävää on, että alkuomavastuun korottaminen koskee myös välittömästi elämää ylläpitäviä lääkkeitä, joita ilman ihminen voi kuolla.

Lääkkeiden alkuomavastuun korottamisen takia ihmiset ovat joutuneet jättämään jopa lääkkeet ostamatta, koska heillä ei ole yksinkertaisesti niihin varaa. Toivottavasti tämän päätöksen vaikutuksia ihmisten terveyteen aletaan mahdollisimman pian selvittää.

Hallituksen politiikka on ennen kaikkea inhimillisesti kestämätöntä ja epäoikeudenmukaista. Terveyden hoitaminen riippuu siis yhä enemmän lompakon paksuudesta. Suomessa terveyserot eri tuloluokkien välillä ovat jo nyt hälyttävän suuret. Pienituloinen elää vähemmän aikaa ja sairastaa enemmän kuin suurituloinen. Huono terveys kasvattaa oleellisesti myös syrjäytymisriskiä.

Mutta terveyseroja kasvattava politiikka on myös järjetöntä, jos tavoitteena on saada säästöjä. Terveyserojen kaventaminen, ei niiden kasvattaminen säästää rahaa. THL:n mukaan työllisyysaste kasvaisi noin 75 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä, jos korkeasti koulutettujen terveystaso saavutettaisi myös muissa koulutusryhmissä. Suorien terveydenhoitokustannusten säästöt olisivat noin 1,5−2 miljardia euroa tai 15 prosenttia terveydenhuollon menoista, jos sosioekonomiset terveyserot saataisiin poistettua.

Terveyserojen kaventaminen vaatii meiltä päättäjiltä sitoutumista terveyseroja kaventaviin päätöksiin. Miten hallitus perustelee sen, että päätös nostaa lääkkeiden omavastuuta kohdistuu erityisesti pienituloisiin, vaikeasti ja paljon sairastaviin? Miten meillä on varaa kasvattaa terveyseroja entisestään? Monesti unohdetaan, että esimerkiksi väestön vanhenemiseen liittyviä kustannuksia saadaan hillittyä tehokkaasti, jos terveyseroja kavennetaan. Vanhusten avuntarve vähenisi oleellisesti, jos terveys paranisi koko vanhusväestön, ei vain hyvätuloisten keskuudessa.

Hyvä asia on, että lääkkeiden alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Alkuomavastuuta sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. Ruotsissa tuli tämän vuoden alusta voimaan uudistus, jonka ansiosta alle 18-vuotiaisen lasten reseptilääkkeet ovat ilmaisia. Uudistus koskee myös Ruotsissa asuvia ulkomaalaisia lapsia sekä alle 18-vuotiaita turvapaikanhakijoita. Uudistusta perusteltiin juuri sillä, että terveydenhuolto olisi tasapuolisesti kaikkien lapsien saavutettavissa ja terveyserojen vähentämisellä. Toivottavasti terveyserojen vähentäminen saadaan nykyistä paremmin politiikan keskiöön.