Blogi

11.2.2016

Käräjäoikeusverkoston supistaminen vaarantaa oikeusturvan

Kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Katja Hänninen on tyrmistynyt oikeusministeri Jari Lindströmin esittämästä käräjäoikeusverkoston karsimisesta. Jatkossa käräjäoikeuspaikkakuntia on vain 20, kun niitä on nyt 27. Käräjäoikeus lakkaisi esimerkiksi Ylivieskasta, jonne jää kanslia. Kanslia lakkaisi uudistuksen takia esimerkiksi Raahesta. Nämä supistukset tehdään, vaikka Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimii tehokkaasti ja asioiden käsittelyajat ovat keskimääräistä lyhyempiä.

– Lakivaliokunta on edellyttänyt, että käräjäoikeusverkostoa uudistettaessa on huomioitava asiakasnäkökulma, alueen kehitysnäkymät ja uudistuksen linjauksien on oltava mahdollisimman selkeät sekä perustuttava etukäteen tiedossa oleviin kriteereihin. Oikeusministeriö on kuitenkin jättänyt lakivaliokunnan lausunnon täysin näiltä osin huomioimatta. Mistä säästöt syntyvät, kun useat istuntopaikat ovat jo nyt ruuhkautuneet ja käsittelyajat pidentyneet? Katja Hänninen ihmettelee.

Oikeusministerin mukaan uudistuksella haetaan säästöjä ja varmistetaan kansalaisten oikeusturva. Esimerkiksi Tuomariliiton mukaan on kuitenkin selvää, että oikeusministerin ehdotus heikentää kansalaisten oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta. Liitto ei myöskään usko, että käräjäoikeusverkoston supistamisella saadaan merkittäviä säästöjä.

– En ymmärrä, miten kansalaisten oikeusturvaa parannetaan pidentämällä asiointimatkoja merkittävästi. Sähköinen asiointi ei ratkaise kaikkia saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, sillä kaikilla ei ole riittävää osaamista ja laitteistoa sähköisten yhteyksien käyttämiseen. Käräjäoikeusverkostoa supistettiin merkittävästi vain kuutisen vuotta sitten. Meillä ei ole edes kattavaa selvitystä siitä, miten tämä vaikutti kansalaisten oikeusturvaan ja silti edessä on jo uusi karsiminen, Katja Hänninen ihmettelee.

Lisätietoja: Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi