Blogi

9.2.2016

Hallitus leikkaa naisten palkoista ja perheiden yhteisestä ajasta

Hallitus esittää, että vuosilomalaki muuttuu niin, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyisi vuosilomaa enää kuusi kuukautta. Tämä on todella merkittävä leikkaus, sillä nyt lomat kertyvät koko vanhempainvapaalta.

Hallituksen esitys saa taas kerran kysymään: mitä hallituksella on naisia vastaan? Hallitus jatkaa tutulla linjallaan ja jättää esityksensä sukupuolivaikutukset arvioimatta. Tästä huolimatta kaikille on varmasti selvää, että hallituksen esitys vaikuttaa selvästi enemmän naisiin kuin miehiin, sillä naiset käyttävät edelleen yli 90 prosenttia vanhempainvapaista.

Vuosiloma on arvokasta perheen yhteistä aikaa. Monissa perheissä tämä yhteinen aika on jo nyt kortilla. Kiireinen arki työn ja perheen yhteensovittamisineen kuormittaa varsinkin lapsiperheitä. Vanhempien parisuhteen ja lasten hyvinvoinnin takia perheiden yhteisen ajan leikkaaminen entisestään on mielestäni järjetöntä politiikkaa.

Lomakertymien vähentäminen on naisten palkan merkittävää leikkaamista ja heikentää paitsi tasa-arvoa myös lapsiperheiden toimeentuloa. Miesten ja naisten palkkaero on tällä hetkellä Suomessa noin 17 prosenttia. Palkkaeroa on saatu pienennettyä tuskatuttavan hitaasti, vaikka tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuva syrjintä palkkauksessa on kielletty ja palkkaeron pienentämiseksi on kehitelty vuosikausia paljon erilaisia keinoja.

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto on sanonut, että lomakertymien leikkaaminen ei ole välttämättä sopusoinnussa perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen ja EU:n lainsäädännön kanssa.

Kun hallituksen politiikkaa katsoo, voi todella kysyä, onko hallitus ollenkaan sitoutunut edistämään tasa-arvoa palkkauksessa? Mikä palkkaero on tämän hallituskauden jälkeen? Muistaako hallitus edes, että Suomi on kansainvälisesti sitoutunut edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa?

Hallitus yrittää epätoivoisesti perustella tätä leikkausta tasa-arvotekona. Lomakertymien leikkaus voisi kuulemma innostaa isiä pitämään enemmän vanhempainvapaita. Tämä on todella ontuva peruste. En voi ymmärtää logiikkaa, jossa lähestulkoon pelkästään naisiin kohdistuvaa palkanleikkausta edes yritetään markkinoida tasa-arvotekona. Tasa-arvoa vanhempainvapaisiin ei saada leikkaamalla vaan uudistamalla vanhempainvapaita rohkeasti esimerkiksi kohti 6+6+6 –mallia.

Tämän esityksen lisäksi hallitus pahentaa synnytysikäisten naisten syrjintää monella muullakin keinolla. Tein syksyllä kirjallisen kysymyksen, jossa kysyin, miten hallitus aikoo varmistaa, että alle vuoden perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden salliminen ei lisää syrjintää raskauden tai perhevapaan perusteella. Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on merkittävä ongelma Suomessa, eikä tämä vuosilomalain muutos tai perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden salliminen sitä ainakaan paranna.