Blogi

8.2.2016

Lisää panostusta kevyen liikenteen väyliin

Kansanedustaja Katja Hänninen on tyytyväinen, että hallitus panostaa korjausvelan vähentämiseen 600 miljoonan lisärahoituksella. Korjausvelkaohjelma kattaa vuodet 2016-2018. Tämä osoittaa, että hallitus on ottanut tosissaan entisen liikenneministeri Merja Kyllösen viime vaalikaudella perustaman parlamentaarisen työryhmän viestin. Työryhmä esitti, että hallituksen tulee sitoutua siihen, ettei korjausvelka kasva ja jo syntynyttä korjausvelkaa vähennetään.

– Suomen kilpailukyky kasvaa vain pitämällä väylät kunnossa koko maassa. Myös työllisyyden parantamisen kannalta väyläverkoston kunnossapito on oleellista. Koko Pohjois-Suomen kannalta on erityisen tärkeä saada valtatien 4 Oulun ja Kemin välinen osuus kuntoon, Katja Hänninen toteaa.

Oulun ja Kemin välisellä tieosuudella on keskimääräistä enemmän raskasta liikennettä ja tiellä on useita kohtia, joissa vakavan onnettomuuden riskit ovat korkeat. Erityisesti Oulun kohdalla tie on hyvin ruuhkainen. Tieyhteys on tärkeä elinkeinoelämälle, matkailulle ja kaivoskuljetuksille laajalla alueella.

– Valtateiden kunnostamisen lisäksi toivon nykyistä enemmän resursseja myös kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ja kunnostamiseen, jotta ihmisillä olisi koko maassa muitakin vaihtoehtoja liikkua kuin yksityisautoilu. Korjausvelkakohteiden lisäksi on kiireellistä saada koko maahan toimiva laajakaistaverkko nyt, kun monet palvelut ovat osittain tai jopa kokonaan siirtymässä nettiin, Katja Hänninen sanoo.

Lisätietoja: Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi