Blogi

21.1.2016

Pidetään Suomi turvallisena maana synnyttää

Oulaskankaan sairaalan synnytysosaston kohtalo on aiheuttanut suurta huolta viime aikoina. Sairaalalla on itselleni suuri henkilökohtainen merkitys, sillä synnyin siellä melkein tasan 36 vuotta sitten.

Synnytysosaston lakkautusuhan taustalla on viime vuonna voimaan tullut päivystysasetus. Oulaskankaan synnytysosaston lakkauttaminen vaikuttaisi suureen määrään perheitä, sillä siellä syntyy lähes 1000 lasta vuodessa.

Viimeksi synnytysyksiköiden kohtaloa käsiteltiin eduskunnassa syksyllä. Silloin täysistunnossa keskusteltiin kansalaisaloitteesta, joka tähtäsi nykyisten synnytysyksiköiden säilyttämiseen. Tuolloin olin hyvin pettynyt, ettei kansalaisaloite saanut äänestyksissä taakseen kansanedustajien enemmistöä. Tein kansalaisaloitetta vastaavan lakialoitteen viime vaalikaudella.

Lakialoitteen perimmäinen tarkoitus oli turvata synnytystoiminnan jatkuminen nykyisissä yksiköissä potilasturvallisuutta vaarantamatta. Tärkein perustelu alueellisen tasa-arvon lisäksi oli matkasynnytysten riskien välttäminen.

Matkasynnytykset tulevat aivan varmasti yleistymään, kun pitkien välimatkojen Suomessa synnytyksiä keskitetään. Tutkimusten mukaan vastasyntyneellä on jopa kuusinkertainen riski kuolla matkasynnytyksessä. Olen itse kasvanut harvaan asutulla alueella ja olen viiden lapsen äiti, joten tällaiset riskit tuntuvat kammottavilta.

Suomi on tällä hetkellä yksi maailman turvallisimmista maista synnyttää, koska äitejä ja vauvoja hoitavat terveydenhoidon ammattilaiset. Pidetään tästä kiinni!

Synnytystoiminnan lakkauttaminen vaikuttaa myös sairaalan muihin toimintoihin. Vaarana on, että synnytysten loppuessa myös sairaalan muut palvelut loppuvat. Tällä on suuri merkitys sekä palveluiden saatavuudelle että työllisyydelle. Sairaalat ovat monissa kaupungeissa suuria työllistäjiä. Kärsijänä on taas julkinen, naisvaltainen ala.