Blogi

24.11.2015

Hallitus syventää lapsiperheköyhyyttä

Julkaistu Raahen Seudussa 24.11.2015

Viime viikolla eduskunnassa käytiin tärkeä keskustelu lapsiperheköyhyydestä. Yli 100 000 maassamme asuvaa lasta elää pienituloisessa kodissa. Yksinhuoltajilla pienituloisuusaste on lähes kolminkertainen kahden vanhemman perheisiin verrattuna. Hälyttävää on, että köyhyys on meillä syventynyt ja pitkittynyt 1990-luvulta alkaen.

Hallitus on jo kuuluisa siitä, että se jättää päätöstensä vaikutusarvioinnit tekemättä. Moni hallituksen päätös vaikuttaa lapsiperheiden arkeen. Jos päätösten lapsivaikutukset jätetään tekemättä, näkyy tämä tulevaisuudessa yhä kasvavana lasten ja nuorten eriytymisenä huono- ja hyväosaisiin. Syrjäytyminen alkaa jo aivan liian monella varhaislapsuudessa. Tämä kehitys pitää pysäyttää, mutta nyt hallitus vain syventää sitä.

Nykyisestä työelämästä kertoo paljon se, että köyhyyttä koetaan entistä enemmän perheissä, joissa vanhemmat ovat töissä. Sirpaleinen työmarkkina-asema, pätkätyöt, osa-aikatyö ja matalapalkkaisuus ovat siis entistä useammin köyhyyden taustalla lapsiperheissä. Hallituksen pakkolait, kuten lomarahojen ja sairausloman palkan leikkaaminen kasvattavat lapsiperheköyhyyttä entisestään. Monessa perheessä lomamatkat jäävät unelmiksi jo nyt, mutta lomarahojen leikkaamisen jälkeen matkustelu on entistä enemmän vain varakkaiden iloa.

Erityisesti pitkäaikainen köyhyys aiheuttaa huono-osaisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle. Tämän ketjun pysäyttämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä avainasemassa ovat ennaltaehkäisevät ja lapsiperheiden hyvinvointia tukevat palvelut. Hallituksen leikkaukset esimerkiksi varhaiskasvatuksesta osuvat kipeimmin jo valmiiksi heikoimmassa asemassa oleviin perheisiin.

Sote-ratkaisussa on edelleen lähestulkoon kaikki lapsiperheiden arkeen vaikuttavat kysymykset auki. Hallitus ei ole kertonut, siirtyvätkö perheneuvolat ja lastensuojelutyö itsehallintoalueille tai miten synnytykset hoidetaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat uudistusta, mutta toivottavasti ne toteutetaan niin, että lapsiperheille tärkeät palvelut turvataan kaikille perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.