Blogi

20.11.2015

Hyvää lapsen oikeuksien päivää! Kuulumisia eduskunnasta

Tällä viikolla eduskunnassa on käsitelty monia ihmisten arkipäivään suuresti vaikuttavia asioita. Monet niistä liittyvät myös tiiviisti yhteen. Sujuva joukkoliikenne koko maassa takaa parhaiten sen , että ihmiset lapsista vanhuksiin saavuttavat vaivattomasti sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-uudistus on tehtävä niin, että kaikkien oikeus hyvään hoivaan toteutuu, eivätkä terveyserot kasva.

Tiistaina eduskunnassa käytiin keskustelu opposition liikennepolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä. Käytin keskustelussa ryhmäpuheen, jossa ehdotettiin parlamentaarisen työryhmän perustamista. Halusin painottaa sitä, että sujuva joukkoliikenne on tärkeää sille, että ihmiset työllistyvät myös ruuhka-Suomen ulkopuolella. En usko siihen, että raiteilla tapahtuvan henkilöliikenteen yksityistämisellä pystytään huolehtimaan ihmisten mahdollisuudesta käyttää joukkoliikennettä koko maassa.

Puheesta voit lukea enemmän Kansan Uutisten sivuilta.

Vasemmistoliitto julkaisi tiistaina myös varjobudjettinsa, jossa tahdomme esimerkiksi edistää työllisyyttä ja talouskasvua laskemalla arvonlisäveroa.

Keskiviikkona kuulimme pääministerin ilmoituksen sotesta. Valitettavasti emme saaneet hallitukselta paljoakaan lisävalaistusta suuriin kysymyksiin, jotka ovat edelleen auki. Itse olen erityisen huolissani siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut taataan myös syrjäseutujen asukkaille ja miten uudistus tehdään niin, että terveyserot eivät kasva ja miten suurten, kansainvälisten sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavien yritysten verovälttely saadaan kuriin.

Ajatuksiani voit lukea Kansan Tahdossa alun perin ilmestyneestä kolumnista.

Keskiviikkona puolustin eduskunnassa myös keliakiakorvauksen säilyttämistä. Hallitus esittää, että korvaus poistetaan ensi vuonna. Tämä on järjetöntä ja lyhytnäköistä ”säästämistä”, sillä hoitamattomana keliakia tulee yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi. Olen saanut lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka joutuvat joka päivä elämään gluteenittomalla ruokavaliolla, joka on huomattavasti kalliimpi kuin tavallinen ruokavalio. Valitettavasti äänestys korvauksen säilyttämiseksi hävittiin perjantain täysistunnossa.

Torstain kyselytunnilla nousi esiin erittäin tärkeä kysymys lapsiperheköyhyydestä sekä varhaiskasvatuslakiin kohdistuvista heikennyksistä. Hallitus haluaa poistaa lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen sekä kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja. Omassa puheenvuorossani painotin sitä, että subjektiivinen päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lasten oikeus. Tämä oikeus saavutettiin pitkän kamppailun jälkeen vuonna 1996, kun kaikille alle kouluikäisille lapsille saatiin oikeus päivähoitoon vanhempien tilanteesta riippumatta. Nyt mennään monta askelta taaksepäin, kun oikeutta rajataan. Itse olen viiden lapsen äitinä ollut kiitollinen siitä, että olen saanut valita lasten kotihoidon ja päivähoidon välillä.

Hallitus on jo kuuluisa siitä, että se jättää päätöstensä vaikutusarvioinnit tekemättä. Tänään lapsen oikeuksien päivänä on hyvä taas muistuttaa siitä, että varhaiskasvatuslain heikennysten lisäksi moni muukin hallituksen päätös vaikuttaa lapsiperheiden arkeen. Jos emme nyt tee päätösten lapsivaikutusten arviointia, se näkyy tulevaisuudessa yhä kasvavana lasten ja nuorten eriytymisenä huono- ja hyväosaisiin. Syrjäytyminen alkaa jo nyt aivan liian monella varhaislapsuudessa. Tämä kehitys pitää pysäyttää, mutta nyt hallitus vain syventää sitä.

Vasemmistoliitolla on hieno kampanja, jossa ryhmäkokojen kasvattamista vastustetaan ja puolustetaan lasten tasa-arvoista oikeutta varhaiskasvatukseen.

Torstaina keskusteltiin myös tuomioistuinmaksujen korottamisesta. Annoimme lakivaliokunnassa mietinnön, jossa todetaan, että kyse on periaatteellisesti merkittävästä uudistuksesta, koska oikeudenkäyntimaksujen tasoa nostetaan kaikissa tuomioistuimissa sekä maksujen käyttöalaa laajennetaan. Esimerkiksi käräjäoikeuden ylin oikeudenkäyntimaksu nousee 196 eurosta peräti 500 euroon.

Hallituksen esityksessä todetaan ikään kuin ohimennen, että maksujen korotus saattaa heikentää oikeusturvaa, mutta maksujen korotusten vaikutusarviointi jää muuten aivan liian ohueksi. Itse lähden kuitenkin siitä, että tuomioistuinten tulokertymien kasvattaminen ei voi mennä perusteluissa ihmisten oikeusturvan varmistamisen edelle.

Sen lisäksi, että tuomioistuinmaksuihin esitetään merkittäviä korotuksia, myös niiden käyttöalaa laajennetaan. Hallituksen esityksessä todetaan esimerkiksi, että lähestymiskiellon hakeminen olisi jatkossa maksullista. Hallituksen esityksessä on ongelmallinen väite, jonka mukaan lähestymiskieltoa haetaan usein vähäisellä harkinnalla ja kiusantekomielessä. Tämä on vahva väite, koska asiaa ei ole systemaattisesti tutkittu. Maksullisuus tulee nostamaan kynnystä hakea lähestymiskieltoa, mikä on ihmisten oikeusturvaan vakavasti vaikuttava asia. Esimerkiksi Amnesty toteaa valiokunnalle antamassaan lausunnossa, että lähestymiskiellolla ehkäistään vakavia henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia.

Jätin valiokunnassa tuomioistuinmaksujen korottamisesta sekä käyttöalan laajentamisesta vastalauseen, jossa ehdotetaan lakiesitysten hylkäämistä. Vastalausettani kannattivat kaikki kolme demarijäsentä sekä kristillisdemokraattien ainoa jäsen. Asian käsittely jatkuu eduskunnassa ensi viikolla.