Blogi

15.10.2015

Lapsilisät myös toimeentulotuen saajille

Kansanedustaja Katja Hänninen uusii viime eduskuntakaudella tekemänsä lakialoitteen, jolla turvataan lapsilisä myös toimeentulotukea saaville perheille. Lapsilisä on niin sanottu universaali etuus, jota maksetaan kaikista lapsista vanhempien varallisuudesta riippumatta. Tämä periaate ei kuitenkaan toteudu kaikkein suurimmassa tarpeessa olevien perheiden kohdalla, sillä lapsilisä vähennetään perheen toimeentulotuesta. Eduskunta keskustelee lakialoitteesta tänään.

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on ollut viime vuosina kasvussa ja suuri osa lapsilisän menettäjistä on yksinhuoltajaperheitä.

– On käsittämätöntä, että kaikkein suurimmassa tarpeessa olevat perheet eivät saa lapsilisää. Asian saaminen kuntoon on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, koska hallitus leikkaa roimasti lapsiperheiltä, Katja Hänninen sanoo.

Lapsiasiavaltuutettu on arvioinut, että heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden köyhyys syvenee tulevina vuosina. Hänen arvionsa taustalla ovat hallituksen esitykset etuuksien indeksipoistoista sekä varhaiskasvatuksen palveluiden heikentäminen.

– Lapsilisien taso ei pysy elinkustannusten nousun perässä, kun hallitus luopuu indeksikorotuksista. Lisäksi hallitus rokottaa lapsiperheitä esimerkiksi korottamalla päivähoitomaksuja. Hallitus siis pakottaa yhä useamman perheen hakemaan toimeentulotukea, Katja Hänninen sanoo.

Heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa koko perheeseen. Huoli toimeentulosta nakertaa vanhempien jaksamista ja useasti myös lapset murehtivat perheen tilannetta, vaikka vanhemmat haluavat suojella lapsia huolilta. Perheen toimeentulo-ongelmat kaventavat lapsen mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa sekä kasvattavat riskiä mielenterveysongelmiin.

– Lapsiin kohdistuvat säästöt ovat kestämättömällä pohjalla. Tarvitsemme pikaisesti keinoja heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden auttamiseksi ja yksi keino on muuttaa lainsäädäntöä niin, että lapsilisiä ei oteta huomioon toimeentulotuen määrässä, Katja Hänninen toteaa.

Lisätietoja: Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi