Blogi

9.9.2015

Kilpailukykyä ei paranneta palkkaa leikkaamalla

Hallitus esitteli eilen työelämän kiristyspakettinsa kilpailukyvyn parantamiseksi. Hallitus alentaa sairauspäivien korvaustasoa, puolittaa ylityökorvaukset sekä pienentää sunnuntaikorvauksia 75 prosenttiin.

Kansanedustaja Katja Hännisen mukaan hallitus pyrkii parantamaan kilpailukykyä romahduttamalla pienipalkkaisten työntekijöiden talouden. Sunnuntaitöitä tekevät erityisesti pienipalkkaisten, naisvaltaisten alojen työntekijät, kuten kaupanmyyjät, siivoojat ja koko terveydenhuoltosektori. Naisvaltaisten alojen lisäksi sunnuntaityötä tehdään paljon myös miesvaltaisilla turvallisuus- ja kuljetusaloilla.

– Hallituksen esitykset veisivät arvioiden mukaan kaupan alan keskiansiosta noin 1500 euroa vuodessa, mikä on järkyttävä palkanalennus pienipalkkaisella alalla. Vuorotyöstä kuuluu palkita, sillä se on tutkitusti säännöllistä työaikaa raskaampaa. Vuorotyötä tekevillä on monesti myös muita hankalampaa yhdistää työ- ja perhe-elämä, Katja Hänninen sanoo.

Katja Hännisen mukaan pienipalkkaisten työntekijöiden palkanalennukset ovat paitsi epäoikeudenmukaisia myös järjettömiä, jos tavoitteena on työelämän tehokkuuden kasvattaminen. Työelämän tehokkuutta ei saada aikaan työehtoja heikentämällä.

– Alimpia palkkoja korottamalla miesten ja naisten palkkaero pienenee, työntekijöiden motivaatio ja organisaatioiden tehokkuus paranevat sekä kotimainen ostovoima kasvaa, Katja Hänninen toteaa.

Hallitus lupaa 2500 euron kertakorvauksen työnantajalle, jonka työntekijä jää vanhempainvapaille. Näin hallitus pyrkii parantamaan nuorten naisten työllistämistä ja tasaamaan perhevapaiden kustannuksia. Katja Hännisen mukaan hallituksen toimet eivät ratkaise itse ongelmaa. Synnytysikäisten naisten työllisyysastetta korotetaan ja perhevapaiden kustannuksia tasataan jakamalla vanhempainvapaita.

– Vanhempainvapaat pitää uudistaa niin, että ne tukevat jaettua vanhemmuutta. Vanhempainvapaiden tasaisempi jakaminen lapsen vanhempien kesken tasoittaa nyt erityisesti naisten työuraan kohdistuvia katkoksia ja näin myös sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Myös synnytysikäisten naisten syrjintä työmarkkinoilla, mikä koskee myös lapsettomia naisia, vähenee, Katja Hänninen toteaa.

Lisätietoja: Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi