Blogi

2.9.2015

Perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden salliminen lisää raskaussyrjintää

Kansanedustaja Katja Hänninen haluaa puuttua nykyistä tehokkaammin syrjintään raskauden ja perhevapaiden perusteella. Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on merkittävä ongelma Suomessa, sillä syrjintätilanteita tulee usein esiin työntekijäliitoissa sekä tasa-arvovaltuutetulle tulleista yhteydenotoista.

Yksi yleisimmistä raskaussyrjintäepäilyistä liittyy määräaikaisiin työsopimuksiin. Katja Hänninen on huolissaan hallituksen aikeista sallia jopa vuoden määräaikaiset työsuhteet ilman eri perustetta, sillä perusteettomat määräaikaiset työsuhteet lisäävät entisestään riskiä joutua syrjityksi raskauden tai perhevapaiden perusteella. Hän jättää hallitukselle asiasta kirjallisen kysymyksen.

– Tyypillinen syrjintätilanne on, että raskauden tullessa ilmi työntekijän määräaikaista työsuhdetta ei jatketa tai määräaikainen työsuhde lopetetaan äitiysloman alkaessa. Vaikka syrjintäepäilyjä tulee usein esille, vain pieni osa syrjintää epäilevistä kääntyy viranomaisen tai ammattiliiton puoleen, Katja Hänninen toteaa.

Tasa-arvolain mukaan välitöntä syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella. Syrjintä raskauden perusteella on sukupuoleen perustuvaa välitöntä syrjintää. Raskauden perusteella ei saa irtisanoa, eikä palvelusuhteen kestoa tai sen jatkumista saa rajoittaa.

– Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä erityisesti synnytysikäisillä naisilla. Miten hallitus aikoo varmistaa, että perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden salliminen ei lisää syrjintää raskauden ja perhevapaan perusteella? Todennäköistä on, että synnytysikäisten naisten pätkätyöt lisääntyvät entisestään ja naisten työllisyysaste laskee, Katja Hänninen sanoo.