Blogi

20.8.2015

Lukioiden ja ammattikoulujen oppimateriaaleilla kova hinta

Kansanedustaja Katja Hänninen on huolissaan toisen asteen koulutuksen oppimateriaalien hinnoista. Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Vaikka opetus on toisen asteen opiskelijoille ilmaista, laki ei ulota maksuttomuutta oppikirjoihin tai muihin oppimateriaaleihin. Erilaisten arvioiden mukaan lukio-opiskelijat maksavat oppikirjoistaan 1500-1900 euroa, jos kaikki oppimateriaalit hankitaan uusina, ja vain osa kirjoista voidaan kierrättää.

Ammatillisessa koulutuksessa alakohtaiset erot oppimateriaalinen kustannuksissa ovat suuria, eikä materiaalien kustannuksia opiskelijalle ole kattavasti selvitetty.

– Suomalaisen koulutuspolitiikan tavoitteena on ollut, että kaikilla on oltava mahdollisuus kouluttautua vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Toisen asteen oppimateriaalit ovat suuri kustannuserä erityisesti pienituloisissa perheissä ja perheissä, joissa on monta lasta ammattikoulussa tai lukiossa samaan aikaan, Katja Hänninen sanoo.

Lisäksi osa opiskelijoista tekee kaksoistutkintoa, eli maksaa samaan aikaan sekä lukion että ammattikoulun oppimateriaaleista.

– Oppimateriaalien hinta voi muodostua opiskelun esteeksi tai vaikeuttaa sitä huomattavasti, mikä murentaa ajatusta tasa-arvoisesta koulutuksesta. Hallituksen tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttäneiden sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymistä tulisi nyt tosissaan selvittää.

Lisätietoja: Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi