Blogi

18.8.2015

Lapsilisät myös toimeentulotukea saaville

Lapsilisä on niin sanottu universaali etuus, jota maksetaan kaikista lapsista vanhempien varallisuudesta riippumatta. Tämä periaate ei kuitenkaan toteudu kaikkein suurimmassa tarpeessa olevien perheiden kohdalla, sillä lapsilisä vähennetään perheen toimeentulotuesta. Suuri osa lapsilisän menettäjistä on yksinhuoltajaperheitä.

Kansanedustaja Katja Hänninen uusii viime eduskuntakaudella tekemänsä lakialoitteen, jolla turvataan lapsilisä myös toimeentulotukea saaville perheille.

– Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Tämä tulee turvata myös toimeentulotukea saavien lasten ja perheiden osalta, Katja Hänninen sanoo.

Vuonna 2013 toimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä lisääntyi THL:n mukaan 2,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja vuonna 2014 kasvu jatkui. Lapsiperheiden köyhyyteen on puututtava, sillä köyhyys on yksi merkittävimmistä lasten ja nuorten psyykkisen sairastumisen riskitekijöistä.

– Lapsilisän turvaaminen myös toimeentulotukea saaville perheille vahvistaa kotimaista ostovoimaa ja työllisyyttä. Lisäksi lapsilisä tulee muuttaa etuoikeutetuksi tuloksi, jotta köyhyys vähenisi. Lapsilisien reaaliarvon laskiessa köyhät perheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen.

Lisätietoa: Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi