Blogi

10.8.2015

Ydinvoiman riskit otettava vakavasti

Kansanedustaja Katja Hänninen kritisoi hallituksen päätöstä jatkaa Fennovoiman ydinvoimalan rakennuslupahakemuksen käsittelyä sekä koko prosessiin liittyviä epäselvyyksiä.

– Kesän aikana Fennovoima-prosessi on saanut kummallisia käänteitä, kun eduskunnan asettama takaraja ylitettiin. Luottamus on koetuksella, kun yhdessä sovituista säännöistä ja ehdoista joustetaan, Katja Hänninen sanoo.

Suhtautuminen ydinvoimaan on Fennovoima-prosessin aikana muuttunut entistä kriittisemmäksi. Eniten ydinvoimassa huolestuttavat voimalassa sattuva onnettomuus, ympäristövahingot sekä säteily. Ihmiset ovat erityisen huolissaan ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvistä riskeistä, eikä Fennovoiman ydinjätteen loppusijoituspaikasta ole vielä tietoa.

– Riskejä ei millään keinolla saada niin pieniksi, että voisimme jättää ne rauhallisin mielin tuleville sukupolville. Enemmistö suomalaisista vastustaa lisäydinvoiman rakentamista ja hallituksen on otettava vakavissaan ihmisten huoli ydinvoiman turvallisuudesta. Fennovoima kertoo ydinjätteen loppusijoituksesta vasta ensi vuonna. Se on aivan liian myöhään. Tarvitsemme tietoa ydinjätteen loppusijoituksen vaihtoehdoista jo nyt, Katja Hänninen vaatii.

Sitoutuminen ydinenergiaan on paitsi eettisesti väärin myös taloudellisesti kannattamatonta. On järjetöntä, että Suomi sitoutuu vuosikymmeniksi vanhentuneeseen teknologiaan, kun vaihtoehtona ovat turvallisemmat, taloudellisemmat ja työllisyyden kannalta paremmat ratkaisut. Uusiutuvaan energiaan pohjautuva järjestelmä on tutkimusten mukaan mahdollista toteuttaa teknisesti niin, että se on taloudellisesti kannattavaa lähivuosina.

– Sitoutuminen ydinenergiaan näyttää, että hallitukselta puuttuu kunnianhimoa uusien energiaratkaisujen kehittämisessä. Suomella olisi kaikki mahdollisuudet olla yksi edelläkävijä uusien energiatuotantomuotojen kehittämisessä, mutta hallitus on päättänyt jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä.

Lisäksi Fennovoiman laajat ympäristövaikutukset sekä jo tehdyt maiden pakkolunastukset aiheuttavat huolta ja hämmennystä paikallisissa maanomistajissa ja mökkiläisissä.

– Ei tunnu oikeudenmukaiselta tai perustellulta, että pakkolunastusta on jo käytetty, vaikka koko prosessi on ollut epäselvä.

Lisätietoja: Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi