Blogi

24.6.2015

Turha byrokratia tulee karsia

Vasemmistoliiton kansanedustaja Katja Hänninen kannustaa hallitusta karsimaan turhaa byrokratiaa. Hänninen kommentoi pääministeri Juha Sipilän (kesk) ilmoitusta normien purkamisesta.

– Turhaa byrokratiaa on syytäkin purkaa, kunhan se tehdään ihmisten parhaaksi eikä pahaksi. Esimerkiksi vaikeaselkoiset ja nöyryyttävät käytännöt toimeentulotukea haettaessa tai yhdistysten palkatessa yhteiskunnan tuella työntekijöitä tulee muuttaa sujuvammiksi ja yksinkertaisemmiksi, kansanedustaja sanoo.

– Jos digitalisaatiota ollaan tosissaan edistämässä, lähdetään vaikka siitä, ettei samoja asioita tarvitse täyttää uudelleen jokaiseen poliklinikan esitietokaavakkeeseen tai Kelan tukihakemukseen.

Hänninen puolustaa kuitenkin tarkoituksenmukaista sääntelyä. Turhia normeja ovat ennen kaikkea sellaiset, joiden valvontaan ei varata resursseja. Esimerkiksi ympäristönormeilla turvataan ihmisten ja luonnon hyvinvointi myös tulevaisuudessa.

– Talvivaara on esimerkki riittämättömästä valvonnasta ja vastuusta eikä ainakaan ylisääntelystä. Lupaprosesseja voi sujuvoittaa, mutta silloinkaan ei ole kyse niinkään normeista vaan järjestelmästä, joka normeja tulkitsee ja soveltaa. Asiantuntijuudesta tulee pitää kiinni sekä  siitä, että riippumaton valvonta voi jatkossakin turvata kansalaisten oikeuksia ja hyvinvointia, Hänninen toteaa.