Blogi

29.5.2015

Kirjallinen kysymys postin omistajaohjauksesta ja palvelujen turvaamisesta

Posti on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut myymälähenkilöstön osalta. Irtisanomisuhka koskee 380 työntekijää. Kaikkiaan alle sadassa myymälässä työskentelee 477 postilaista. Myymälöiden määrää on vähennetty viime vuosikymmenten aikana reilusti yli 2000:lla. Nyt jäljellä oleva myymälätoiminta halutaan siirtää lähes kokonaan kauppojen, kioskien ja muiden liikkeiden toiminnaksi.

Kansalaiset ovat huolissaan myymälätoiminnan laadusta ja ammattitaidosta. Asiakkaan saama palvelu huononee, kun asiakaspalvelija ei olekaan postiammattilainen, joka tuntee laajasti Postin toiminnan ja osaa sovittaa asiakkaan tarpeet palveluvalikoimaan. TNS Gallupin toukokuussa tekemässä tutkimuksessa 2/3 300 mikroyrittäjästä uskoo neuvonnan huononevan, palvelun hidastuvan tai asiantuntemuksen ja laadun heikkenevän, jos Postin oma myymälä lopetetaan.

Kokonaan valtion omistaman Postin hallintoneuvoston tehtävänä on antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Myymäläverkon alasajossa hallintoneuvostoa ei ilmeisesti ole informoitu eikä konsultoitu. Valtionyhtiönä Postin pitäisi kantaa oma vastuunsa työllisyydestä. Se jatkaa kuitenkin irtisanomislinjaa, jonka uhriksi joutui viime vuonna peräti 1 132 työntekijää ja toimihenkilöä. Postilaisten mukaan postilain 5-päiväinen jakeluvelvoite ei toteudu enää nykyisellä henkilöstömäärällä. Mahdollisilla irtisanomisilla on myös merkittäviä sukupuolivaikutuksia, sillä suurin osa Postin myymälähenkilöstöstä on yli 50-vuotiaita naisia, joiden uudelleentyöllistyminen on vaikeaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä Postin omistajaohjauksesta vastaava ministeri aikoo tehdä omistajaohjauksen kehittämiseksi sekä laadukkaiden postipalvelujen ja kattavan palveluverkon turvaamiseksi ja kehittämiseksi?

Helsingissä 29.5.2015
Katja Hänninen /vas