Blogi

18.5.2015

Kaatuneiden muistopäivän puhe Saloisten sankarihaudalla

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, sodissamme kaatuneiden omaiset ja muu kirkkoväki

Olemme tänään kokoontuneet tänne Saloisten kirkkomaan Sankarihaudalle kunnioittamaan kaikkia sodissamme tai muissa taisteluluontoisissa toimissa kaatuneiden muistoa. Tämä päivä on omistettu vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneille, rauhanturvaamistehtävissä kaatuneille sekä taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen kuolleille, teloitetuille ja vankileireillä menehtyneille. Toukokuun kolmas sunnuntai on omistettu myös teille läheisensä menettäneille omaisille ja ystäville.

Ajatuksemme ovat yli 70 vuoden takaisissa tapahtumissa ja niiden perheiden; sotaleskien ja -orpojen luona, jotka sodissamme tai niiden seurauksena menettivät rakkaimpansa. Kaatuneiden omaisten arki sotien aikana ja niiden jälkeen on ollut erityisen vaativaa, sillä surun ja kaipauksen keskellä, on monen sotaleskeksi jääneen täytynyt yksin hoitaa perheen lisäksi myös raskaat taloustyöt.

Hyvät kuulijat

Suomen itsenäisyys vaati valtavat uhraukset pieneltä maaltamme. Sotiin osallistui yhteensä noin 700 000 kansalaista, joista 100 000 oli naisia. Osa rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita.

Sodassa kaatui tai katosi melkein 100 000 suomalaista ja arviolta 90 000 haavoittui taisteluissa, tuhansia joutui myös sotavangeiksi. Uuden kodin joutuivat etsimään ne puolimiljoonaa suomalaista, jotka joutuivat sodan seurauksena jättämään kotinsa.

Sodan jälkeen Ilman puolisoaan joutuivat elämäänsä jatkamaan noin 30 000 sotaleskeksi jäänyttä naista ja sotaorvoiksi jäi 55 000 lasta. Sotalapsiksi ulkomaille lähetetyistä 70 000 lapsesta Ruotsiin jäi pysyvästi yli 10 000 lasta. Sodan seuraamukset tuntuivat jokaisessa suomalaisessa kodissa tavalla tai toisella; rintamalta palasi joka kolmanteen kotiin sodan koettelema mies tai rintamalla työskennellyt nainen. Joka neljäs sodasta palannut oli saanut pysyvän sotavamman.

Elämä ei ollut helppoa sodan jälkeen. Kuitenkin surusta ja menetyksistä huolimatta jokainen osallistui maan jälleenrakentamiseen. Sotiemme jälkeinen sukupolvi edisti kansamme hyvinvointia yhteen hiileen puhaltaen ja lujalla periksiantamattomalla työllä, myös uudistamalla rakenteita. Vaikka oli niukkuutta, köyhyyttä ja puutetta luotiin peruskoulujärjestelmä, toteutettiin lukuisia terveys- ja sosiaalipoliittisia uudistuksia ja rakennettiin eläkejärjstelmä.

Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat ja kaatuneiden omaiset

Teidän epäitsekäs ja rohkea vuosikymmenien mittainen työsarkanne jää ainiaaksi Suomen historiaan. Meillä on nyt vastuu vaalia teidän nykyisille ja tuleville sukupolville jättämäänne arvokasta perintöä ja huolehtia siitä, että sotiemme veteraanit, heidän puolisonsa ja sotaleskeksi jääneet saavat kaiken sen hoivan ja kuntoutuksen yhteiskunnan taholta mitä he tarvitsevat.

Itsenäisyys ei ole tullut ilmaiseksi, eikä sen säilyttäminen ole ollut itsestäänselvyys. Kiitos rakkaasta itsenäisestä Suomestamme kuuluu 90 0000 sodassa kaatuneelle sankarivainajalle, samoin muille sotaan osallistuneille ja heidän omaisilleen. Rauhan rakentaminen, sen säilyttäminen ja kansojen välisen ystävyyden vaaliminen on jatkuva prosessi. Ihmisten välinen tasa-arvo ja vapaus ovat rauhan valttikortteja ja niiden edistämiseksi Suomi tekee arvokasta työtä myös kansainvälisesti.

Omasta ja Raahen kaupungin puolesta toivotan Teille kaatuneiden omaiset ja sotiemme veteraanit ja muut läsnäolijat hyvää kesän odotusta.