Blogi

1.5.2015

Vappupuhe Raahessa

Hyvät ystävät, toverit!

Hienoa, että olette päässeet paikalle Härkätorin puistoon viettämään yhteistä perinteistä työväen vappujuhlaa!

Tällä viikolla uusi eduskunta valitsi puhemiehet ja vietimme Finlandia-talolla valtiopäivien avajaisia. Hallitustunnustelijaksi valittu tuleva pääministeri Juha Sipilä vaati puheessaan kohtuutta, yhteiskuntasopimusta ja yhteistä vastuunkantoa isänmaan hyväksi.

Lieneekö sattumaa, että jo seuraavana päivänä Elinkeinoelämänkeskusliitto Jyri Häkämiehen johdolla julkaisi taloustutkimuksella teettämänsä kyselyn, jossa kansalaisilta kysyttiin suhtautumista työelämän keskeisiin kysymyksiin kuten nollatuntisopimuksiin, koeajan pidennykseen tai palkkaratkaisuihin. Kun Suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä, ei liene yllätys, että kyselyyn vastanneet olisivat valmiita äärimaltillisiin palkankorotuksiin – siis sillä ehdolla, että työllisyystilanne paranisi. EK on jo pitkään ajanut työelämän heikennyksiä ja nyt hallitusneuvotteluiden alla oli otollinen hetki jälleen nostaa julkiseen keskusteluun koeajan pidennys, ansiosidonnaisen heikentäminen ja julkisen sektorin lomien lyhentäminen.

Vasemmistopuolueiden äärimmäisen huono vaalimenestys eduskuntavaaleissa on mannaa kovaa oikeistolaista politiikkaa harjoittavalle EK:lle. Jos Suomeen muodostuu porvarihallitus, on edessämme neljän vuoden kiirastuli, jossa puolustettavana on tavallisen työssäkäyvän, pienyrittäjän, työttömän, eläkeläisen, opiskelijan ja vanhuksen oikeudet ja toimeentulo. Joka tapauksessa seuraavat neljä vuotta tulevat olemaan vaikeita, olipa hallituspohja millainen tahansa.

Työelämä on muuttunut entistä haasteellisemmaksi ja tarvitaan lakeja turvaamaan epätyypillisissä työsuhteessa olevien oikeuksia. Pätkä-, silppu, vuokra- ja nollatuntisopimuslaiset ovat jo pitkään tienneet, mitä kohtuus merkitsee. Samoin pienyrittäjät ja itsensätyöllistäjät kantavat yhteiskuntavastuuta 24/7 ilman riittävää turvaa sairauden, vanhemmuuden tai työttömyyden kohdatessa. Sen sijaan yhteiskuntavastuuta tai kohtuutta eivät ole noudattaneet ne härskisti rusinoita pullasta noukkivat kansainväliset pörssiyritykset, jotka kierrättävät voittonsa veroparatiisien kautta jättäen verot Suomeen maksamatta. Eivätkä kohtuutta noudata ne yhtiöt, joiden hallituksessa olevat jäsenet kehtaavat nostaa palkkioitaan ja bonuksiaan samaan aikaan, kun yritys irtisanoo tai lomauttaa työntekijöitään. Veronkierto ja harmaa talous imevät yhteiskuntamme kuiviin, sillä verotulojen valuessa maan rajojen ulkopuolella ei valtiolla ole enää tuloja, joilla rahoittaa julkisia peruspalveluita.

Siksi tärkein rakenneuudistus on laittaa kansainvälinen veronkierto ja harmaa talous kuntoon. Vain siten voimme turvata rehellisten yrittäjien toimintaedellytykset ja tavallisten ihmisten palvelut.

Työväen juhlapäivänä, vappuna, on jälleen aika pohtia ja keskustella työelämän ajankohtaisista kysymyksistä ja siitä, mihin suuntaan yhteiskuntaamme lainsäätäjien ja päättäjien toimesta on kehitetty ja kehitetään. Kysyä voidaan, miten ostovoimaa heikentäneet lapsilisäleikkaukset ja indeksien jäädytykset opiskelijoilta, työttömiltä tai eläkeläisiltä ovat vaikuttaneet maamme työllisyyteen ja kasvuun? Montako uutta työpaikkaa on yhteisöveroa laskemalla tai leikkaulistoilla saatu luotua? Missä ovat ne luvatut dynaamiset vaikutukset?

Näyttääkin siltä, että mitä enemmän kansa antaa, joustaa ja harjoittaa toivottua kohtuutta, sitä härskimmin, ahneemmin ja säälimättömämmin kapitalistinen markkinatalous iskee takaisin. Valtionyhtiöiden myynti, toimintojen ja tehtaiden siirto ulkomaille halvan työvoiman maihin tai kannattavienkin tehtaiden alasajo ovat kyllä kaukana siitä yhteiskuntavastuusta, jota luulisi erityisesti Suomessa toimivien yritysten noudattavan. Lainsäädännöllä tuleekin puuttua nollatuntisopimuksiin, kriminalisoida alipalkkaus ja vahvistaa erityisesti itsensätyöllistävien niin sanottujen pakkoyrittäjien oikeusturvaa ja työntekijöiden irtisanomissuojaa.

Vasemmistoliiton tavoite on hyvinvointierojen kaventaminen ja hyvän elämän edellytysten luominen jokaiselle taloudellisesta asemasta, asuinpaikasta ja kansallisuudesta riippumatta. Vaaliohjelmamme ja tulevan eduskuntakauden tärkeimpiä tavoitteitamme on työllisyyden parantaminen toteuttamalla välttämättömät korjausinvestoinnit infraan ja laittamalla homekoulut ja -päiväkodit kuntoon. Vienti- ja perusteollisuuden toimintaedellytyksistä huolehtiminen, jatkojalostukseen ja koulutukseen panostaminen, sekä matkailua, biotaloutta, energia- ja elintarvikeomavaraisuutta edistämällä saadaan Suomessa säilytettyä nykyiset työpaikat ja toivottavasti luotua myös tuhansia uusia työpaikkoja. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen pienyrityksiin oli vaalikenttien kesto puheenaihe, joten nähtäväksi jää muuttuvatko puheet käytännön konkretiaksi. Toivottavasti muuttuvat, sillä pelkät puheet eivät valitettavasti työllisyyttä edistä tippaakaan.

Työllisyys paranee myös ostovoimaa parantamalla, siksi olisimme leikkaamisen ja säästämisen sijaan valmiita laskemaan pienituloisten verotusta sekä ruoan ja lääkkeiden arvonlisäveroa. Vasemmistoliiton veromallin lähtökohtana on oikeudenmukainen verotus ja tähän kuuluu myös varallisuusveron palauttaminen. Myös omaishoidon kehittäminen, vanhushoivan resurssien turvaaminen ja ennaltaehkäisevien palveluiden parantaminen ovat tavoitteita, joiden eteen seuraavat neljä vuotta tehdään lujasti työtä. Tavoite vaatii edelleen kehittämään tuloeroja kaventavaa progressiivista verotusta sekä julkisten koulutus- ja terveyspalveluiden turvaamista. Tulonsiirtojen kuten lapsilisäjärjestelmän säilyttäminen on tärkeää erityisesti lapsiperheiden köyhyyden torjumisessa.

Arvoisat vapun juhlijat!

Viikon päästä tiedämme, mitkä puolueet ovat Sipilän kanssa hallitusneuvotteluissa mukana. Vasemmistoliitto on antanut 15 kysymykseen omat vastauksensa ja ne julkistettiin eilen koko kansan luettavaksi. Meillä ei ole varaa leikata tai heikentää julkisista koulutus- ja terveysperuspalveluista tai pienituloisten toimeentulosta, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää työllisyyden parantaminen. Yhteiskunnassamme hyvinvointierot, syrjäytyminen ja eriarvoituminen näkyvät joka puolella niin työelämässä kuin koulutuksessakin. Tähän meidän tulee puuttua, sillä samaan aikaan kun vaaditaan eläkeiän nostoa, kasvaa nuorten työttömien armeija ja yhä useampi nuori on syrjäytymisvaarassa.

Hyvät toverit!

Työurat eivät pidenny eläkeikää nostamalla, vaan ainoastaan työelämän laatua ja työssäjaksamista parantamalla. Tarvitsemme työelämän tavoitteiden saavuttamiseksi vahvaa luottamusta ja uskoa yhteisiin tavoitteisiimme.

Me yhdessä olemme enemmän kuin yksin ja siksi vahva alueellinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Koulutuspaikkojen ja terveyspalveluiden turvaaminen on alueemme elinvoimaisuuden säilyttämisen kannalta välttämätöntä.

Iloitaan tänään aurinkoisesta vappupäivästä!