Blogi

15.4.2015

Kampanjakortti 4: Reilujen työehtojen puolesta!

kampanjakortti7Työpaikkojen parhaaksi toimiminen tarkoittaa myös reilujen työehtojen puolustamista. Maltti on valttia, mutta suomalaisten ostovoimaa leikkaamalla palkkajäädytyksellä ei saada taloutta kasvuun. Työpaikkojen rauhanrikkoja ei ole lakko, vaan ne arkipäiväiset työehtorikkomukset, joista lakot johtuvat. Vastentahtoinen osa-aikatyö, alipalkkaus, takaisinottovelvollisuuden rikkominen, epätasa-arvo palkkauksessa ja muut rikkeet tulee sanktioida kunnolla.

Luottamusmiehenä ja ay-aktiivina kannatan myös nollatuntisopimusten kieltämistä ja minimityöajan määrittelemistä lailla. Palkkatasa-arvoa haluan parantaa laajentamalla luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta maksetuista palkoista. Työssäjaksamiseen on panostettava työurien pidentämiseksi ja terveysmenojen laksemiseksi. Julkisten palvelujen riittävyydellä ja saavutettavuudella on puolestaan avainrooli työn ja elämän yhteensovittamisessa.

Kuvan postikortti on jaossa vaalitapahtumissani. Katja jatkoon -korttisarjan on suunnitellut raahelainen Milka Peltokangas.