Blogi

1.4.2015

PAMilainen, äänestä liittokokousvaalissa!

Palvelualojen ammattiliiton PAMin liittokokousvaalit ovat käynnissä ja äänestää voi ensi viikon loppuun saakka. (Linkki sähköiseen äänestämiseen on kirjoituksen lopussa.)

Olen toiminut kuluvan kauden PAMin edustajistossa. Minulle tärkeitä teemoja ovat työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja sujuvan arjen mahdollistaminen kaikille työssäkäyville. Tähän voidaan vaikuttaa niin työpaikan käytännöillä kuin julkisilla palveluilla. Esimerkiksi päivähoitopaikkojen riittävyys ja joukkoliikenteen sujuvuus vaikuttavat huomattavasti monen työntekijän arkeen.

Arkea helpotetaan myös lainsäädännöllä. Kansanedustajana tuen kansalaisaloitetta nollatuntisopimusten kieltämiseksi ja vähimmäistyöajan säätämisestä lakiin sekä ajatusta alipalkkauksen kriminalisoinnista. Tyypillisiksi muuttuneissa ”epätyypillisissä” työsuhteissa olevat tarvitsevat puolestapuhujansa ja -toimijansa niin ammattiliitossa kuin eduskunnassa!

Keskusjärjestö täytyy rakentaa tasa-arvolle

Edustajiston korvaaminen liittokokouksella lisää demokratiaa, sillä se tuo entistä useamman pamilaisen päättämään liiton asioista. Liittokokous ja sitä edeltävät vaalit ovat hieno tilaisuus saada jäsenkunta liikkeelle pohtimaan ammttiliiton ja työelämän kehittämistä.

Yksi lähitulevaisuuden suurista kysymyksistä on uuden keskusjärjestön perustaminen. Hankkeeseen osallistuvat ammattiliitot ovat asettaneet sen tavoitteeksi palkansaajien ja yksinyrittäjien hyvinvoinnin sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisen.

Suurjärjestön perustaminen on erinomainen tilaisuus vahvistaa työväenliikkeen asemaa ja uudistaa ammattiyhdistysliikettä. Tämä vaatii itsensätyöllistäjien sekä pätkä- ja silpputyöntekijöiden huomioimista tasavertaisesti liittojen edunvalvonnassa.

Tavoitteeksi asetettu tasa-arvo tulee aloittaa keskusjärjestön valmistelusta. Otetaan käyttöön liittojen jäseniä osallistavat suunnittelun ja päätöksenteon keinot! Hanke onnistuu parhaiten, jos sillä on ruohonjuuritason toimijoiden tuki. Esimerkiksi henkilövalintojen tulee olla avoimia ja pätevyyteen perustuvia.

Tasa-arvo on otettava lähtökohdaksi myös liittojen tasolla. Kuntaliitoksista ja muista fuusioista on opittu, että suuret jyräävät pienet, jos yhdenvertaisuutta ei huomioida kunnolla. Hallinnosta vapautuvien resurssien tulee jakautua tasaisesti myös pienipalkkaisille tai vähempiväkisille aloille.

Minua voi äänestää liittokokousvaalilla numerolla 2256. Sähköinen äänestys on täällä.